Thường trực

THƯỜNG TRỰC CÔNG ĐOÀN TKV

Ngày đăng: 16/11/2016

THƯỜNG TRỰC CÔNG ĐOÀN TKV
 
Đồng chí: Lê Thanh Xuân
Chức vụ:
- Ủy viên ĐCT Tổng LĐLĐ Việt Nam, 
- Chủ tịch Công đoàn TKV
Điện thoại: 0912 235 474
Email: xuanlt@vinacomin.vn

 

 
Đồng chí: Phạm Hồng Hạnh
Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực
Điện thoại: 0912 028 783
Email: hanhml73@yahoo.com.vn
Đồng chí: Nguyễn Thị Minh
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Điện thoại: 0912 325 599
Email: minhnt.cd@vinacomin.vn
Đồng chí: Nguyễn Trung Hiếu
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Điện thoại: 0912 575 974
Email: trunghieutnm@gmail.com

Chia sẻ bài viết: