BCH Công đoàn khóa V

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TKV KHÓA V NHIỆM KỲ 2018 – 2023

Ngày đăng: 14/5/2018

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TKV KHÓA V
NHIỆM KỲ 2018 – 2023

 STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú
1  Lê Thanh Xuân Chủ tịch
Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam
 
2  Phạm Hồng Hạnh Phó chủ tịch
Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam
 
3  Nguyễn Trung Hiếu Phó chủ tịch
Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam
 
4  Nguyễn Thị Minh Phó chủ tịch
Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam
 
5  Nguyễn Quang Tê Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công
Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam
 
6  Nguyễn Anh Tuấn Ủy viên BTV, Trưởng Ban CSPL và QHLĐ
Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam
 
7  Lưu Thanh Hải Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng
Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam
 
8  Vũ Thị Hải Yến Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra
Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam
 
9  Nguyễn Hoàng Trung Ủy viên BTV, Thành viên HĐTV
Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam
 
10  Nguyễn Văn Long Ủy viên BTV, Chủ tịch Công đoàn
Công ty than Quang Hanh
 
11  Trịnh Ngọc Toản Ủy viên BTV, Chủ tịch Công đoàn
Công ty CP than Hà Lầm
 
12  Nguyễn Văn Vĩnh Ủy viên BTV, Chủ tịch Công đoàn
Công ty than Mạo Khê
 
13  Nguyễn Mạnh Hùng Ủy viên BTV, Chủ tịch Công đoàn
Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc
 
14  Mạc Duy Dương Phó Trưởng ban Chính sách – Pháp luật
Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam
 
15  Trần Văn Cừ Trưởng ban Tổ chức – Nhân sự
Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam
 
16  Vũ Đại Chung Chủ tịch Công đoàn
Công ty than Hòn Gai
 
17  Vũ Thị Hằng Chủ tịch Công đoàn
Công ty than Thống Nhất
 
18  Phạm Văn Nguyên Chủ tịch Công đoàn
Công ty than Hạ Long
 
19  Trần Văn Toản Chủ tịch Công đoàn
Công ty than Dương Huy
 
20  Nguyễn Công Tuân Chủ tịch Công đoàn
Công ty CP than Mông Dương
 
21  Đỗ Quang Trung Chủ tịch Công đoàn
Công ty than Nam Mẫu
 
22  Vũ Đình Việt Chủ tịch Công đoàn
Công ty CP than Vàng Danh
 
23  Bùi Văn Vinh Chủ tịch Công đoàn
Công ty than Uông Bí
 
24  Trần Thị Minh Hồng Phó Chủ tịch Công đoàn
Công ty CP than Cọc Sáu
 
25  Nguyễn Đăng Hưng Chủ tịch Công đoàn
Công ty CP than Đèo Nai
 
26  Ong Thế Minh Chủ tịch Công đoàn
Công ty CP than Hà Tu
 
27  Trần Quang Lương Bí thư Đảng ủy, Giám đốc
Bệnh viện Than – Khoáng sản Việt Nam
 
28  Nguyễn Quốc Tuấn Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản VN
 
29  Đinh Thị Vân Anh Chủ tịch Công đoàn
Công ty Môi trường
 
30  Bùi Văn Chu Chủ tịch Công đoàn
Tổng công ty Khoáng sản
 
31  Nguyễn Thị Thu Hằng Chủ tịch Công đoàn
Tổng công ty CN Hóa chất mỏ
 
32  Hoàng Phó Hiềng Chủ tịch Công đoàn
Tổng công ty Điện lực
 
33  Phạm Thị Thanh Hòa Chủ tịch Công đoàn
Công ty Nhôm Lâm Đồng
 
34  Phạm Xuân Phi Bí thư Đảng ủy, Giám đốc
Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô
 
35  Văn Thị Thu Hoài Chủ tịch Công đoàn
Công ty Kho vận Đá Bạc
 
36  Bùi Hữu Lý Chủ tịch Công đoàn
Công ty Tuyển than Hòn Gai
 
37  Phạm Văn Nghĩa Chủ tịch Công đoàn
Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả
 
38  Đỗ Văn Tăng Chủ tịch Công đoàn
Công ty Tuyển than Cửa Ông 
 
39  Nguyễn Văn Quyết Nguyên Bí thư Đoàn TQN
(Chuyển công tác: Tháng 5/2019)
 

Chia sẻ bài viết: