UBKT Công đoàn TKV khóa V

ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TKV KHÓA V NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Ngày đăng: 14/5/2018

ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TKV KHÓA V
NHIỆM KỲ 2018 – 2023

 STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
1  Vũ Thị Hải Yến Chủ nhiệm UBKT Công đoàn TKV
2  Đỗ Văn Doanh Chuyên viên UBKT Công đoàn TKV
Ủy viên
3  Mạc Duy Dương Phó Trưởng ban CSPL Công đoàn TKV
Ủy viên
4  Đỗ Mạnh Thắng Phó Chánh Văn phòng Công đoàn TKV
Ủy viên
5  Phạm Văn Bình Chủ nhiệm UBKT
Công đoàn Công ty than Hòn Gai
Ủy viên
6  Đỗ Văn Hùng Phó Chủ tịch Công đoàn
Công ty than Hạ Long
Ủy viên
7  Nguyễn Xuân Trường Phó Chủ tịch
Công đoàn Công ty Kho vận Đá Bạc
Ủy viên

Chia sẻ bài viết: