Thông báo

Đại hội công đoàn các cấp: Cần tập trung thảo luận các thách thức đối với tổ chức Công đoàn

Ngày đăng: 9/12/2016

Theo quy định trong Kế hoạch 52/KH- TLĐ về tổ chức đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội XII CĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 vừa được đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ký ban hành: Đại hội CĐ cấp tỉnh, thành phố; CĐ ngành trung ương và tương đương; CĐ tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN sẽ phải hoàn thành trước 30/6/2018.

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam tổ chức vào quý III/2018. Thời điểm cụ thể do Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI quyết định. Thời gian tiến hành đại hội không quá 3 ngày.
Theo kế hoạch đã ban hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN yêu cầu: Báo cáo trình đại hội cần ngắn gọn, có số liệu cụ thể để phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, đồng thời phân tích làm rõ kết quả triển khai thực hiện các chương trình của Đại hội XI CĐ Việt Nam, của CĐ cấp trên trực tiếp; phân tích, làm rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân (chủ quan, khách quan), rút ra các bài học kinh nghiệm.

Về thảo luận tại đại hội, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN yêu cầu, không tham luận theo hình thức báo cáo thành tích tại đại hội, cần tập trung thảo luận các thách thức đặt ra đối với tổ chức CĐ trong thời kỳ mới; các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới phương thức tổ chức và nội dung hoạt động CĐ ở đơn vị, ngành, địa phương; bổ sung những nội dung quan trọng cần được các cấp CĐ quan tâm giải quyết và các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động CĐ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên CĐ Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng khuyến khích việc đối thoại, chất vấn tại đại hội về những vấn đề cụ thể được đoàn viên, người lao động quan tâm, đề xuất kiến nghị. Thảo luận nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐ Việt Nam...
(Nguồn: congdoan.vn)
 
 

Chia sẻ bài viết: