BCH Công đoàn khóa VI

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TKV KHÓA VI

Ngày đăng: 31/7/2023

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TKV KHÓA VI
NHIỆM KỲ 2023 – 2028

 STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
1  Lê Thanh Xuân Chủ tịch
Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam
2  Phạm Hồng Hạnh Phó chủ tịch
Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam
3  Nguyễn Trung Hiếu Phó chủ tịch
Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
4  Nguyễn Thị Minh Phó chủ tịch
Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
5  Nguyễn Quang Tê Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công
Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam
6  Nguyễn Anh Tuấn Ủy viên BTV, Trưởng ban CSPL và QHLĐ
Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
7  Nguyễn Đình Thúy Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng
Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
8  Lưu Thanh Hải Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra
Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
9  Nguyễn Hoàng Trung Ủy viên BTV, Thành viên HĐTV
Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam
10  Nguyễn Văn Long Ủy viên BTV, Chủ tịch Công đoàn
Công ty than Quang Hanh
11  Nguyễn Văn Vĩnh Ủy viên BTV, Chủ tịch Công đoàn
Công ty than Mạo Khê
12  Nguyễn Thị Hồng Ly Kế toán trưởng
Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
13  Mạc Duy Dương Phó Trưởng ban CSPL và QHLĐ
Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
14  Trần Văn Hợp Phó Trưởng ban Tổ chức – Nhân sự
Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam
15  Lê Chí Lộc Chủ tịch Công đoàn
Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc
16  Trịnh Ngọc Toản Chủ tịch Công đoàn
Công ty CP than Hà Lầm
17  Vũ Đại Chung Chủ tịch Công đoàn
Công ty than Hòn Gai
18  Vũ Thị Hằng Chủ tịch Công đoàn
Công ty than Thống Nhất
19  Đỗ Văn Hùng Chủ tịch Công đoàn
Công ty than Hạ Long
20  Đào Trung Huy Chủ tịch Công đoàn
Công ty than Dương Huy
21  Vũ Tiến Quang Chủ tịch Công đoàn
Công ty CP than Mông Dương
22  Đỗ Quang Trung Chủ tịch Công đoàn
Công ty than Nam Mẫu
23  Trịnh Văn An Chủ tịch Công đoàn
Công ty CP than Vàng Danh
24  Bùi Văn Vinh Chủ tịch Công đoàn
Công ty than Uông Bí
25  Đặng Văn Tĩnh Chủ tịch Công đoàn
Công ty CP than Hà Tu
26  Nguyễn Đăng Hưng Chủ tịch Công đoàn
Công ty CP than Đèo Nai
27  Đinh Thị Vân Anh Chủ tịch Công đoàn
Công ty Môi trường
28  Nguyễn Văn Phục Chủ tịch Công đoàn
Tổng công ty Khoáng sản
29  Ngô Minh Thắng Chủ tịch Công đoàn
Tổng công ty Điện lực
30  Phạm Thị Thanh Hòa Chủ tịch Công đoàn
Công ty Nhôm Lâm Đồng
31  Bùi Hữu Lý Chủ tịch Công đoàn
Công ty Tuyển than Hòn Gai
32  Phạm Văn Nghĩa Chủ tịch Công đoàn
Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả
33  Đỗ Văn Tăng Chủ tịch Công đoàn
Công ty Tuyển than Cửa Ông 
34 Lê Viết Sự Chủ tịch Công đoàn
Công ty CP Chế tạo máy
35 Bùi Sơn Lâm Chủ tịch Công đoàn
Trường Cao đẳng TKV
 

Chia sẻ bài viết: