UBKT Công đoàn TKV khóa VI

UBKT Công đoàn TKV khóa VI

Ngày đăng: 1/8/2023

ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TKV KHÓA VI
NHIỆM KỲ 2023 – 2028

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
1 Lưu Thanh Hải Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Công đoàn TKV
Chủ nhiệm
2 Đỗ Mạnh Thắng Phó ban Tổ chức - Kiểm tra Công đoàn TKV
Phó Chủ nhiệm
3 Đỗ Văn Doanh Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra Công đoàn TKV
Ủy viên
4 Nguyễn Văn Huân Phó Chủ tịch Công đoàn
Công ty Tuyển than Hòn Gai
Ủy viên
5 Hoàng Thành Long Phó Chủ tịch Công đoàn
Công ty CP than Cao Sơn
Ủy viên
6 Nguyễn Thị Bích Liên Phó Chủ tịch Công đoàn
Viện Khoa học Công nghệ Mỏ
Ủy viên
7 Nguyễn Thị Việt Hà Trưởng ban Nữ công
Công đoàn Công ty than Uông Bí
Ủy viên
 

Chia sẻ bài viết: