Tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật

Chủ đề:
Tiêu đề:
STT
Câu hỏi
Người hỏi
Ngày hỏi
Chi tiết
1
Trách nhiệm thanh toán tiền lương khi bị TNLĐ?
Nguyễn Văn B
25/12/2019
2
Công ty khó khăn có được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội?
Nguyễn Văn A
23/12/2019
3
Tạm hoãn hợp đồng lao động có được nhận bảo hiểm xã hội một lần?
Vũ Thị M
23/12/2019
4
Giải quyết chế độ khi sáp nhập doanh nghiệp.
Nguyễn Văn A
15/11/2019
5
Giải quyết chế độ khi giải thể doanh nghiệp?
Nguyễn Văn A
15/11/2019
6
Người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày để chăm con ốm?
Vũ Thị M
6/8/2019
7
Tiền lương tháng thứ 13 có tính đóng bảo hiểm xã hội không?
Nguyễn Văn A
30/7/2019
8
Có được chốt sổ khi công ty nợ tiền bảo hiểm xã hội không?
Nguyễn Văn B
30/7/2019
9
Cách tính hưởng chế độ khi người lao động bị sảy thai
Vũ Thị M
18/7/2019
10
Chỉ được nghỉ dưỡng sức sau sinh 2 - 3 ngày có đúng luật?
Vũ Thị M
9/6/2019
11
Công ty không đóng BHXH cho người lao động?
Nguyễn Văn A
4/5/2019
12
Khi nào được tạm dừng đóng BHXH bắt buộc?
Nguyễn Văn B
4/5/2019
13
Nghỉ sẩy thai có được hưởng lương không?
Nguyễn Văn A
23/4/2019
14
Chấm dứt HĐLĐ Công ty có được giữ sổ BHXH không?
Nguyễn Văn B
23/4/2019
15
Công ty cũ không trả sổ BHXH phải làm sao?
Nguyễn văn A
12/4/2019
16
Đối tượng được Nhà nước hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện
Trần Thành Chinh
12/4/2019
17
Chốt sổ BHXH
Phạm Quốc Đạt
12/4/2019
18
Nghỉ ốm có ảnh hưởng đến quá trình đóng BHXH?
Nguyễn N X
12/4/2019
19
Có được đóng BHXH tự nguyện để nghỉ hưu không?
Vu Van Thuc
12/4/2019
20
Đóng BHXH 6 tháng, nhận BHXH một lần thế nào?
NVA
12/4/2019
Trang: 1  |  2 |