Tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật

Chủ đề:
Tiêu đề:
STT
Câu hỏi
Người hỏi
Ngày hỏi
Chi tiết
1
Nghỉ việc được trả 50% lương tối thiểu vùng có đúng không?
Nguyễn Văn A
17/2/2020
2
Đóng bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, có phải trả trợ cấp mất việc?
Nguyễn Văn B
17/2/2020
3
Công ty trừ ngày phép vào ngày nghỉ Tết có đúng không?
Nguyễn Văn A
7/2/2020
4
Thỏa ước lao động hay nội quy lao động có giá trị pháp lý cao hơn?
Nguyễn Văn B
7/2/2020
5
Doanh nghiệp không trả lương cho NLĐ khi bị TNLĐ ?
Nguyễn Văn A
25/12/2019
6
Trách nhiệm thanh toán tiền lương khi bị TNLĐ?
Nguyễn Văn B
25/12/2019
7
Công ty khó khăn có được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội?
Nguyễn Văn A
23/12/2019
8
Tạm hoãn hợp đồng lao động có được nhận bảo hiểm xã hội một lần?
Vũ Thị M
23/12/2019
9
Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai?
Nguyễn Văn B
23/12/2019
10
Giải quyết chế độ khi sáp nhập doanh nghiệp.
Nguyễn Văn A
15/11/2019
11
Giải quyết chế độ khi giải thể doanh nghiệp?
Nguyễn Văn A
15/11/2019
12
Ký phụ lục hợp đồng lao động khi chuyển công việc khác
Nguyễn Văn A
30/10/2019
13
Chấm dứt H ĐLĐ đúng hay sai?
Vũ Thị M
17/10/2019
14
Nghỉ việc không báo trước
Nguyễn Văn A
17/10/2019
15
Thay đổi nội dung hợp đồng
Nguyễn Văn B
17/10/2019
16
Tự ý thôi việc không viết đơn xin phép thì xử lý thế nào?
Nguyễn Văn A
14/9/2019
17
Doanh nghiệp đơn phương chấm dứt HĐLĐ
Nguyễn Văn B
14/9/2019
18
Lao động nữ mang thai được hưởng chế độ gì?
Vũ Thị M
16/8/2019
19
Có phải chấm dứt hợp đồng lao động khi thực hiện nghĩa vụ quân sự?
Nguyễn Văn A
16/8/2019
20
Điều trị tai nạn dài ngày có bị chấm dứt hợp đồng lao động?
Nguyễn Văn A
6/8/2019
Trang: 1 | 2 | 3  |  4 | 5 |