Trang thơ thợ mỏ

Từ những ngày tháng mười

Ngày đăng: 19/10/2019

Lê thị Hơp - Công ty Tuyển than Cửa Ông
 
Tháng mười mùa này có gì vui,
Mà sao thấy bồi hồi rạo rực,
Vùng than tháng mười vào trận tuyến,
90 ngày đêm mang đến niềm vui.
 
Giờ tan ca tay lại trong tay,
Con đường lò hôm nay tới đích,
Dòng than vẫn đêm ngày không ngớt,
Than sẽ đi đi khắp phương trời.
 
Tháng mười mùa này có gì vui,
Đêm ca ba anh cùng trăng thao thức,
Ánh trăng theo máy sàng em cũng thức,
Giữa bộn bề vẫn nhớ lúc bên nhau.
 
Tháng mười này anh vẫn ước ao,
Được tặng em bông hoa màu hồng tím,
Ta lại bên nhau khi hết mùa chiến dịch,
Trong niềm vui ta đón tết vùng than.

Chia sẻ bài viết: