Tin Tổng liên đoàn

Tập huấn triển khai Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII

Ngày đăng: 16/6/2020

Sáng 15/6, tại Hải Phòng, Tổng LĐLĐVN khai mạc lớp tập huấn “Triển khai Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII”. Tham dự lớp tập huấn có hơn 100 học viên là các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn. Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tới dự và chỉ đạo lớp.

Phát biểu tại lớp tập huấn, Phó Chủ tịch TLĐ Trần Văn Thuật cho biết: Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII có nhiều điểm mới có tính đột phá trong hoạt động công đoàn so với Điều lệ khóa trước. Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII gồm 11 chương và 35 điều. Tăng 01 chương, giảm 10 điều so với Điều lệ khoá XI với nội dung ngắn gọn hơn, đảm bảo tính chặt chẽ, ổn định, khoa học. Đồng chí đề nghị các học viên tích cực học tập, tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm của các báo viên và thẳng thắn, cởi mở trao đổi những suy nghĩ, kinh nghiệm của mình trong thời gian tập huấn, để tìm ra được những giải pháp hiệu quả, ý tưởng hay áp dụng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động công đoàn tại đơn vị mình.

Trong thời gian tập huấn, các học viên tập trung nghiên cứu sâu về quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII về công tác đoàn viên và công đoàn cơ sở; Nguyên tắc, hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp công đoàn. Đại hội công đoàn các cấp; Quy định về cán bộ công đoàn, việc bổ sung ban chấp hành và các chức danh của ban chấp hành; uỷ ban kiểm tra và các chức danh của uỷ ban kiểm tra công đoàn; Khen thưởng, kỷ luật cán bộ công đoàn; Quy định về công tác nữ công, công tác tài chính và công tác kiểm tra, giám sát.

Được biết, để kịp thời triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII tới các cấp công đoàn, Tổng Liên đoàn tổ chức 03 lớp triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII tại 3 miền Bắc Trung Nam, với thời gian 02 ngày/lớp. Đây là lớp đầu tiên, hai lớp còn lại được tổ chức tại TP HCM và Đà Nẵng trong tháng 6/2020.

Nguồn: cong doan.vn

Chia sẻ bài viết: