Tin Công đoàn TKV

Tổng LĐLĐ Việt Nam khảo sát về thực hiện các Nghị quyết tại Công đoàn TKV

Ngày đăng: 28/7/2020

Sáng ngày 27/7, Đoàn khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Uỷ viên BCH, Phó ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các đồng chí trong Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn làm việc với Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

 
Tham dự làm việc cùng đoàn có đồng chí Lê Thanh Xuân, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam - Chủ tịch Công đoàn TKV; các đồng chí Thường trực Công đoàn TKV; Ban Tổ chức Công đoàn TKV cùng các đồng chí Thường trực Công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn TKV: Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc; Công đoàn Công ty Than Hòn Gai.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc khảo sát 10 năm thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ ngày 04/3/2010 về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoàn 2010 - 2020” và 10 năm thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2011 về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”.
 
 
Đ.c Vũ Đại Chung - Chủ tịch Công đoàn Công ty than Hòn Gai 
báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết
Tại buổi làm việc đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn đã được nghe những chia sẻ, trao đổi của Công đoàn TKV và Công đoàn cơ sở về tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết  công đoàn các cấp. Một số khó khăn, đề xuất trong việc thực hiện tái cơ cấu, tinh giản lao động đang được triển khai mạnh mẽ ở các doanh nghiệp, công việc chuyên môn nhiều nên việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn bán chuyên trách gặp nhiều khó khăn; Việc bố trí, sắp xếp cán bộ công đoàn tại một số đơn vị gặp khó khăn, có những đơn vị đông đoàn viên, quản lý tài sản lớn và thiết bị công nghệ sản xuất hiện đại nhưng không có cán bộ công đoàn chuyên trách dẫn đến hoạt động công đoàn chưa đạt như mong muốn, kinh phí khen thưởng động viên phong trào...
 

 
Đồng chí Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn TKV mong muốn đoàn khảo sát có thêm những thông tin từ Công đoàn TKV và Công đoàn các đơn vị trực thuộc để trình Đoàn Chủ tịch có giải pháp thiết thực hơn trong thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ và Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ.
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Uỷ viên BCH, Phó ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu

Đoàn khảo sát của Tổng Liên đoàn đánh giá cao về tinh thần tham gia thảo luận, góp ý đề xuất với Tổng Liên đoàn về những khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ và Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ. Đây là cơ sở để Tổng Liên đoàn làm tiền đề cho việc tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ và Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ một cách thiết thực có hiệu quả, đồng thời có giải pháp để thực hiện Nghị quyết một cách có chất lượng đáp ứng yêu cầu hoạt động công đoàn trong tình hình mới./.
Thu Huyền

Chia sẻ bài viết: