Trang thơ thợ mỏ

Chiến sỹ dập bụi

Ngày đăng: 15/9/2020

Lâm Thế Học – Công ty Cổ phần Than Đèo Nai
 
Trên khai trường vẫn rộn rã xe qua
Chẳng ai hay đang diễn ra trận chiến
Chẳng khói súng, chẳng kẻ thù hiện diện
Cuộc chiến cam go dập bụi hàng ngày.
 
Những chiếc xe toa tải nặng nước đầy
Như chiến xa lao mình vào trận đánh
Kẻ thù kia đâu còn dịp tung cánh
Chẳng thể bay theo từng bánh xe lăn.
 
Trận chiến ấy càng khốc liệt khó khăn
Khi nắng hanh lại về phe của bụi
Không nao núng chiến đấu tăng từng chuyến
Tưới nước nhanh để bảo vệ môi trường.
 
Như người lính chiến đấu thật kiên cường
Vì sức khỏe người công nhân đất mỏ
Nắng bừng lên hay hanh khô ngọn gió
Không khuất phục người xe nước vùng than.
 
Nền đường kia khi bóng bụi đã tan
Lại lấy nước sẵn sàng cho trận tới
Ta lại vui khi bước vào ca mới
Bụi vắng rồi không khí thật sạch trong.

Chia sẻ bài viết: