Công tác An toàn vệ sinh lao động

Chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Ngày đăng: 4/10/2020

Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ( PCCC-CNCH) là một công tác vô cùng quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với nhiệm vụ bảo vệ tài sản và tính mạng của con người, xã hội. Vấn đề này được lãnh đạo Công ty Kho vận Đá Bạc quan tâm chỉ đạo sát sao và có hiệu quả.

 
Với phương châm thực hiện tốt nguyên tắc “ Lấy phòng ngừa là chính” và xác định nguy cơ cháy, nổ gây thiệt hại cho người và tài sản còn nhiều tiềm ẩn nhất là các kho xăng, dầu, vật liệu nổ công nghiệp, trạm điện, các dây truyền băng tải. Ngay từ đầu năm công ty đã triển khai chỉ đạo thực hiện công PCCC- CNCH một cách chặt chẽ;  xây dựng phương án, tổ chức lực lượng, trang bị phương tiện chữa cháy, huấn luyện nghiệp vụ cho CBCNV, tham gia các lớp tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ do cấp trên tổ chức.

Trong năm qua Công ty đã tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC tại các buổi giao ca, trên trang Web, hệ thống phát thanh nội bộ, các báo, tạp chí của ngành và địa phương; Tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật về PCCC cho trên 600 lượt CNCB; Treo pano, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan tại tại các nhà giao ca, hiện trường sản xuất; Bảo đảm sẵn sàng chữa cháy với phương châm bốn tại chỗ: lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ, nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất do cháy, nổ gây ra.

Làm tốt chức năng quản lý nhà nước về PCCC, tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC tại đơn vị, những điểm có nguy cơ cháy nổ cao trong Công ty để kịp thời phát hiện và khắc phục ngay các sai phạm, sơ hở, thiếu sót là nguyên nhân gây cháy lan, cháy lớn; Thường xuyên quan tâm kiểm tra, đề xuất bổ sung thay thế các trang bị, phương tiện PCCC được giao quản lý nhằm bảo đảm duy trì các điều kiện an toàn PCCC.
       
Năm qua, Công ty kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC và Đội PCCC Công ty là 180 người. Tổ chức mời giáo viên phòng Cảnh sát PCCC &CNCH. Công an tỉnh Quảng Ninh huấn luyện nghiệp vụ cho CBCNV  100 người, 100% đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận. Tổ chức phối hợp cùng phòng cảnh sát PCCC  diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn tại hiện trường Công ty. Trang bị mới, thay thế 193 bình chữa cháy tại các điểm nguy cơ xảy ra cháy nổ, bổ sung tủ báo cháy, vòi chữa cháy, đèn exit, chăn, cát…Kinh phí đầu tư phục vụ công tác PCCC & CNCH trên 600 triệu đồng.

Quý IV năm 2020, công ty phát động các phong trào thi đua, trong đó công tác PCCC- CNCH được đặt song song cùng với công tác SXKD, Công ty đã ban hành chỉ thị PCCC trong mùa hanh khô với các biện pháp nghiệp vụ cụ thể, đồng thời tăng cường các biện pháp tuần tra canh gác, sớm phát hiện và sẵn sàng ứng phó với các tình huống, sự cố cháy xảy ra; tích cực phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, các đơn vị bạn để thực hiện tốt công tác PCCC- CNCH đảm bảo an toàn trong đơn vị.

Nhờ thực hiện tốt các biện pháp PCCC nên từ khi thành lập Công ty không để xảy ra trường hợp cháy nổ nào. Tuy vậy, lãnh đạo Công ty chỉ đạo nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn rất lớn, việc chấp hành công  tác PCCC phải được chú trọng hàng đầu./.

Thuý Quỳnh

Chia sẻ bài viết: