Thi đua lao động sản xuất

Công đoàn Than Quang Hanh: Triển khai nhiệm vụ Quý IV/2020

Ngày đăng: 15/10/2020

Ngày 13/10/2020, Công đoàn Công ty than Quang Hanh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 9 tháng, triển khai nhiệm vụ Quý IV và phát động phong trào thi đua tháng 11 năm 2020.

 
Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn; Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Công ty; Chủ tịch các Công đoàn bộ phận; các cá nhân xuất sắc tiêu biểu.
 

Đ/c Vũ Văn Miền - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo kết quả 9 tháng, triển khai nhiệm vụ Quý IV/2020
 
Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2020, Công đoàn Công ty đã tuyên truyền tốt các chủ trương, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Chính sách, pháp luật của Nhà nước; Các nội quy, quy chế, quy định của ngành và Công ty tới người lao động. Phát huy truyền thống đoàn kết của tập thể CB CNLĐ trong Công ty và đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, công tác an toàn và chăm lo đời sống cho người lao động, góp phần xây dựng Công ty và Tập đoàn phát triển.

Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, chăm lo bảo vệ đầy đủ quyền, lợi ích, việc làm và thu nhập cho người lao động, kịp thời chia sẻ, động viên người lao động gặp khó khăn; Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19… nên đã tạo được sự tin tưởng, yên tâm công tác trong CB CNVCLĐ toàn Công ty.

Nhiệm vụ Quý IV/2020, cần tập trung phối hợp chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD, phấn đấu thực hiện tốt nhất mục tiêu kép là “Vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh” và đảm bảo mục tiêu An toàn. Công đoàn Công ty sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đẩy mạnh phong trào thi đua trong lao động sản xuất, lao động sáng tạo, vận động đoàn viên CNVCLĐ đảm bảo ngày công, năng suất, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tăng cường công tác An toàn VSLĐ, chăm lo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.
 

Bí thư Đảng ủy Công ty Vũ Đức Chường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Chường - Bí thư Đảng ủy Công ty đã biểu dương những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2020 của Công đoàn Công ty. Bước vào thực hiện nhiệm vụ Quý IV với những khó khăn, thách thức chung của nền kinh tế đất nước, của Ngành than… nhưng với truyền thống của những người thợ Mỏ, sự đồng thuận trong đoàn viên, CNVCLĐ, tin tưởng rằng Công ty than Quang Hanh sẽ thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Tập đoàn giao.
 
Chủ tịch Công đoàn Công ty Nguyễn Văn Long phát động phong trào thi đua

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Long - Chủ tịch Công đoàn Công ty đã phát động phong trào “Thi đua lao động sản xuất, đảm bảo công tác An toàn, vệ sinh lao động - Tháng 11 năm 2020” theo nội dung kế hoạch liên tịch giữa Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty đến toàn thể các đại biểu về dự Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Văn Long - CTCĐ Công ty trao Bằng khen của Công đoàn TKV cho các cá nhân


 Đ/c CTCĐ Công ty Nguyễn văn Long khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc 9 tháng năm 2020
 
Cũng tại Hội nghị, thừa ủy quyền của các cấp, Ban thường vụ Công đoàn Công ty đã tặng Giấy khen cho 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ- BCH về công tác “Vận động Nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa đất nước” và Chỉ thị 03/CT- TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” trong Nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010 - 2015; Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc phong trào thi đua lao động sản xuất và hoạt động Công đoàn 9 tháng năm 2020./.
 
Mai Quang Dương

Chia sẻ bài viết: