Tin Tập đoàn TKV

Chuẩn bị tốt các điều kiện đáp ứng sản xuất, tiêu thụ than quý IV năm 2018

Ngày đăng: 2/10/2018

Chiều ngày 1/10, tại Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Ngọc Cơ đã chủ trì hội nghị công tác điều độ sản xuất, tiêu thụ than, công tác đào lò. Tham dự có Đảng ủy TQN; các Ban chuyên môn Tập đoàn; lãnh đạo các đơn vị sản xuất, sàng tuyển than; kho vận; vật tư; giám định...

Tiêu thụ than tại Cảng Điền Công (Uông Bí) - Công ty Kho vận Đá Bạc
Theo báo cáo của các Ban SXT, KCM, KDT, trong 9 tháng đầu năm 2018, do nhu cầu than tiêu thụ tăng, các đơn vị đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tập đoàn về sản xuất, tiêu thụ, đào lò theo kế hoạch, thực hiện than chuyển vùng, sàng tuyển, chế biến đáp ứng than cho khách hàng, giảm tồn kho. Tuy nhiên, công tác đào lò khó khăn, vận chuyển vật tư, thiết bị đến gương đào lò còn chậm, bình quân mét lò đào còn thấp (đào lò than bình quân 70-80m/tháng; lò đá 40-50m/tháng), ảnh hưởng đến chuẩn bị diện cho sản xuất và yêu cầu tăng sản lượng đáp ứng cho tiêu thụ. Trong quý IV, sản lượng mét lò đào còn trên 70.000m; trong đó mét lò neo 5.700m; các đơn vị sản lượng mét lò còn nhiều như Than Quang Hanh còn hơn 8000m; các đơn vị Khe Chàm, Mông Dương, Dương Huy, Quang Hanh, Hòn Gai, Uông Bí, Vàng Danh, Nam Mẫu, Xây lắp mỏ mỗi đơn vị còn trên 5000m...; Để thực hiện kế hoạch quý IV, theo Ban KCM, các đơn vị cần đẩy mạnh công tác đào lò, thực hiện các chỉ tiêu thi đua theo kế hoạch phát động thi đua 90 ngày đêm sản xuất và tiêu thụ than quý IV/2018 của Tập đoàn; rà soát kế hoạch đào lò, chủ động mở thêm các gương lò mới; chú trọng cải thiện điều kiện làm việc, cơ giới hóa, khen thưởng động viên thúc đẩy sản xuất; thực hiện tối đa công nghệ đào chống lò bằng vì neo; phối hợp chặt chẽ với Công ty Xây lắp mỏ trong đào lò...
 
Sau khi nghe báo cáo của các Ban SXT, KCM, KDT và các ý kiến tham gia của các đơn vị, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ kết luận và chỉ đạo, các đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện, nhân lực, tăng cường cơ giới hóa sản xuất để tăng năng suất, tăng sản lượng mét lò đào, chuẩn bị diện sản xuất đáp ứng cho sản xuất, tiêu thụ than trong quý IV/2018. Tiếp tục thực hiện than chuyển vùng từ Miền Tây để sàng tuyển, chế biến tiêu thụ than cho nhiệt điện; vùng Hòn Gai tập trung thực hiện "Dự án Trung tâm chế biến và kho than tập trung", có phương án sản xuất khi chấm dứt hoạt động của nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng; nâng cao năng lực kho cảng, bốc rót cảng Làng Khánh. Các đơn vị còn sản lượng mét lò đào lớn cần tập trung cho công tác đào lò; các đơn vị khai thác than lộ thiên vùng Cẩm Phả khẩn trương bơm hút nước, hạ moong lấy than. Các đơn vị chủ động công tác đầu tư thiết bị cho công tác đào lò, bốc xúc, khai thác than, thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất, tiêu thụ than quý IV và chuẩn bị diện sản xuất cho năm 2019./.
Việt Trung

Chia sẻ bài viết: