Công tác Tuyên truyền

Tuổi trẻ Công ty than Mạo Khê ra quân hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Ngày đăng: 8/6/2019

Thực hiện Kế hoạch tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019 và hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6. sáng ngày 5/6, Đoàn thanh niên Công ty than Mạo Khê đã tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019.

Với mục đích tuyên truyền sâu rộng đến ĐVTN, CBCNV về ý thức tác phong và trách nhiệm trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường làm việc, môi trường sống. Nâng cao nhận thức vai trò của của tuổi trẻ chung tay cùng cộng đồng trong việc ứng phó giảm thiểu các nguy cơ biến đổi khí hậu, nhằm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, sức khỏe, chất lượng cuộc sống. Các chi đoàn bố trí ĐVTN của đơn vị mình chủ động, thường xuyên duy trì việc dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, thu gom chất thải không sử dụng tại các khu vực khai trường, nhà giao ca cắt việc, văn phòng làm việc; chủ động đề xuất với lãnh đạo Công ty đăng ký đảm nhận các công trình vệ sinh công nghiệp, môi trường, các mô hình thanh niên tham gia quản lý về môi trường như các khu tập thể văn minh, đường lò sạch, tuyến đường thanh niên quản lý... Đặc biệt là duy trì và thực hiện tốt công tác 5S tại các vị trí sản xuất mà đơn vị quản lý.

Bằng khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Công ty than Mạo Khê – TKV hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6”, ngay sau lễ phát động, lực lượng trên 120 cán bộ, đoàn viên thanh niên đến từ 33 chi đoàn trong toàn đoàn đã thể hiện tinh thần quyết tâm của mình bằng việc trực tiếp tham gia dọn vệ sinh, thu gom rác thải tại khu vực xung quanh văn phòng các đơn vị, nhà giao ca cắt việc, khai trường khu vực mặt bằng +17; làm cỏ, dọn vệ sinh các khu vực Nhà sinh hoạt mỏ, các khu tập thể Vĩnh Xuân, Quang Trung; dọn dẹp, tổng vệ sinh khu vực hồ điều hòa nằm trong khuôn viên khu tập thể Vĩnh Xuân.

Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Công ty góp phần tạo cảnh quan “Xanh - Sạch - Đẹp” tại công trường phân xưởng các đơn vị trên khai trường sản xuất, khuôn viên các công trình phúc lợi của Công ty.... Qua đó, khơi dậy ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với công tác bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường làm việc, nâng cao điều kiện sinh hoạt cho người lao động. Đây cũng là một trong những điểm nhấn nằm trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019 của tuổi trẻ Công ty than Mạo Khê./.
Phạm Cừ

Chia sẻ bài viết: