Tin Công đoàn TKV

Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Thực hiện công văn chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành công văn số 154/CĐTKV - TG ngày 07/5/2021 tới Công đoàn các đơn vị triển khai tốt các nội dung:

Tin tức