Tin Công đoàn cơ sở

Than Vàng Danh đạt giải cao tại Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII

Sáng 27/9, tại Trung tâm tổ chức Hội nghị Tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ khoa học và công nghệ” tỉnh Quảng Ninh lần thứ II, năm 2020 và tổng kết, trao giải hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII.