Tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật

Chủ đề:
Tiêu đề:
STT
Câu hỏi
Người hỏi
Ngày hỏi
Chi tiết
1
Làm gì khi công ty không trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động?
Nguyễn Văn A
3/6/2022
2
Trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng bị xử phạt thế nào?
Trương Thị N
3/6/2022
3
Bị sa thải có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?
Trần Thị M
3/6/2022
4
Thủ tục để thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế
Trương Thị N
12/4/2022
5
Chi tiết hồ sơ hưởng chế độ ốm đau của F0
Trương Thị N
12/4/2022
6
Điều kiện hưởng chế độ thai sản
Trần Thị M
12/4/2022
7
Tham gia BHXH 18 năm, làm gì để được hưởng lương hưu sau này?
Nguyễn Văn A
12/4/2022
8
Quy định về thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu?
Trần Thị M
28/2/2022
9
Chế độ Bảo hiểm xã hội 1 lần?
Nguyễn Văn A
28/2/2022
10
Sinh năm 1967 được kéo dài tuổi hưu sẽ về hưu khi bao nhiêu tuổi?
Nguyễn Văn A
23/2/2022
11
Tuổi nghỉ hưu của người sinh năm 1968 làm công việc độc hại, nặng nhọc
Vũ Văn B
23/2/2022
12
Trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi với người đóng BHXH trên 30 năm
Nguyễn Văn A
26/1/2022
13
Quy định về mức bình quân tiền lương đóng BHXH để tính lương hưu?
Nguyễn Văn A
4/1/2022
14
Lao động nữ có được đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản không?
Trương Thị N
4/1/2022
15
Trường hợp được điều chỉnh lương hưu
Vũ Văn B
24/12/2021
16
Ngoài lương hưu, người lao động còn được nhận thêm khoản tiền nào?
Nguyễn Văn A
24/12/2021
17
Trường hợp nào có thể lựa chọn nghỉ hưu sớm?
Nguyễn Văn A
17/12/2021
18
Hồ sơ hưởng chế độ thai sản bao gồm những gì?
Trương Thị N
30/11/2021
19
Phải nghỉ việc, muốn đóng tiếp bảo hiểm xã hội cần làm gì?
Nguyễn Văn A
30/11/2021
20
Chế độ hưởng thai sản thế nào?
Trương Thị N
30/11/2021
Trang: 1  |  2 | 3 | 4 |