Tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật

Chủ đề:
Tiêu đề:
STT
Câu hỏi
Người hỏi
Ngày hỏi
Chi tiết
1
Quy định về mức bình quân tiền lương đóng BHXH để tính lương hưu?
Nguyễn Văn A
4/1/2022
2
Lao động nữ có được đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản không?
Trương Thị N
4/1/2022
3
Trường hợp được điều chỉnh lương hưu
Vũ Văn B
24/12/2021
4
Ngoài lương hưu, người lao động còn được nhận thêm khoản tiền nào?
Nguyễn Văn A
24/12/2021
5
Trường hợp nào có thể lựa chọn nghỉ hưu sớm?
Nguyễn Văn A
17/12/2021
6
Phải nghỉ việc, muốn đóng tiếp bảo hiểm xã hội cần làm gì?
Nguyễn Văn A
30/11/2021
7
Hồ sơ hưởng chế độ thai sản bao gồm những gì?
Trương Thị N
30/11/2021
8
Chế độ hưởng thai sản thế nào?
Trương Thị N
30/11/2021
9
Chế độ hưởng thất nghiệp trong thời gian tạm giam?
Trần Thị M
30/11/2021
10
Người hưu trí gia hạn thẻ bảo hiểm y tế ở đâu?
Nguyễn Văn A
18/11/2021
11
Tham gia bảo hiểm xã hội 20 năm có được bảo lưu thời gian đóng không?
Trương Thị N
18/11/2021
12
Quy định về các đối tượng được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần
Trương Thị N
18/11/2021
13
Quy định về Bảo hiểm thất nghiệp?
Vũ Văn B
13/10/2021
14
Chế độ nghỉ thai sản ?
Trương Thị N
7/10/2021
15
Bảo hiểm thất nghiệp quy định thế nào?
Vũ Văn B
7/10/2021
16
Có cần lấy sổ bảo hiểm ở công ty cũ để nhận bảo hiểm xã hội 1 lần?
Trương Thị N
23/9/2021
17
Bảo hiểm xã hội một lần
Trương Thị N
10/5/2021
18
Nghỉ thai sản xong, có được nghỉ thêm?
Trương Thị N
22/3/2021
19
Đóng bảo hiểm xã hội ngắt quãng, có được hưởng chế độ thai sản?
Trương Thị N
11/3/2021
20
Có được bảo hiểm xã hội một lần bằng số tiền đã đóng?
Trương Thị N
4/3/2021
Trang: 1  |  2 | 3 | 4 |