Tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật

Chủ đề:
Tiêu đề:
STT
Câu hỏi
Người hỏi
Ngày hỏi
Chi tiết
1
Không công bố thỏa ước lao động tập thể đã được ký, bị phạt như thế nào?
Nguyễn Văn A
18/6/2024
2
Không trả chi phí sơ cứu cho lao động bị tai nạn không có BHYT, có bị phạt?
Vũ Văn B
13/5/2024
3
Đóng bảo hiểm thất nghiệp một tháng, có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?
Trương Thị N
5/4/2024
4
Doanh nghiệp không cho lao động nghỉ giữa giờ, có thể bị xử phạt thế nào?
Vũ Văn B
5/4/2024
5
Đi học theo yêu cầu của công ty có được tính là thời giờ làm việc?
Vũ Văn B
9/10/2023
6
Mức xử phạt khi không báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động?
Nguyễn Văn A
6/9/2023
7
Quy định về giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động?
Vũ Văn B
16/8/2023
8
Bố trí thời giờ nghỉ ngơi không đúng quy định, doanh nghiệp bị phạt thế nào?
Trần Thị M
2/8/2023
9
Có phải trả lại tiền được nhận do tinh giản biên chế?
Trương Thị N
2/8/2023
10
Tự ngã xe trên đường đi làm về có được hưởng chế độ tai nạn lao động?
Nguyễn Văn A
18/6/2023
11
Phải bố trí việc làm phù hợp cho người lao động sau khi bị tai nạn lao động
Trương Thị N
18/6/2023
12
Doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội có được coi là bị phá sản
Vũ Văn B
18/6/2023
13
Vị trí việc làm là gì? Tính lương theo vị trí việc làm là như thế nào?
Nguyễn Văn A
7/6/2023
14
Không trả đủ tiền lương làm đêm cho người lao động sẽ bị phạt nhiều mức
Nguyễn Văn A
16/4/2023
15
Khi nào được hưởng chế độ tai nạn lao động?
Vũ Văn B
16/4/2023
16
Tăng lương cơ sở, mức thanh toán trực tiếp bảo hiểm y tế tăng thế nào?
Vũ Văn B
5/12/2022
17
Những khoản tiền thưởng nào không phải nộp thuế thu nhập cá nhân?
Trương Thị N
23/11/2022
18
Có được cho người lao động đang nuôi con nhỏ nghỉ việc luân phiên?
Trương Thị N
11/10/2022
19
Lương tối thiểu vùng tăng, công chức viên chức có được điều chỉnh lương?
Trương Thị N
11/8/2022
20
Mức lương cơ sở áp dụng với công chức, viên chức năm 2022 là bao nhiêu?
Vũ Văn B
11/8/2022
Trang: 1  |  2 | 3 |