Tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật

Chủ đề:
Tiêu đề:
STT
Câu hỏi
Người hỏi
Ngày hỏi
Chi tiết
1
Mức xử phạt khi không báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động?
Nguyễn Văn A
6/9/2023
2
Quy định về giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động?
Vũ Văn B
16/8/2023
3
Bố trí thời giờ nghỉ ngơi không đúng quy định, doanh nghiệp bị phạt thế nào?
Trần Thị M
2/8/2023
4
Có phải trả lại tiền được nhận do tinh giản biên chế?
Trương Thị N
2/8/2023
5
Tự ngã xe trên đường đi làm về có được hưởng chế độ tai nạn lao động?
Nguyễn Văn A
18/6/2023
6
Phải bố trí việc làm phù hợp cho người lao động sau khi bị tai nạn lao động
Trương Thị N
18/6/2023
7
Doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội có được coi là bị phá sản
Vũ Văn B
18/6/2023
8
Vị trí việc làm là gì? Tính lương theo vị trí việc làm là như thế nào?
Nguyễn Văn A
7/6/2023
9
Không trả đủ tiền lương làm đêm cho người lao động sẽ bị phạt nhiều mức
Nguyễn Văn A
16/4/2023
10
Khi nào được hưởng chế độ tai nạn lao động?
Vũ Văn B
16/4/2023
11
Tăng lương cơ sở, mức thanh toán trực tiếp bảo hiểm y tế tăng thế nào?
Vũ Văn B
5/12/2022
12
Những khoản tiền thưởng nào không phải nộp thuế thu nhập cá nhân?
Trương Thị N
23/11/2022
13
Có được cho người lao động đang nuôi con nhỏ nghỉ việc luân phiên?
Trương Thị N
11/10/2022
14
Lương tối thiểu vùng tăng, công chức viên chức có được điều chỉnh lương?
Trương Thị N
11/8/2022
15
Mức lương cơ sở áp dụng với công chức, viên chức năm 2022 là bao nhiêu?
Vũ Văn B
11/8/2022
16
Có 2 khoản thu nhập có phải kê khai quyết toán thuế và nộp thuế không?
Nguyễn Văn A
3/6/2022
17
Hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc khi tính thuế TNCN thế nào?
Trần Thị M
25/4/2022
18
Điều kiện để NLĐ trở lại lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà
Nguyễn Văn A
25/4/2022
19
Có việc làm nhưng không thông báo để hưởng trợ cấp, bị phạt thế nào?
Vũ Văn B
25/4/2022
20
F0 nào được điều trị tại nhà?
Vũ Văn B
1/4/2022
Trang: 1  |  2 |