Trao đổi nghiệp vụ

Công đoàn Tuyển than Hòn Gai tập huấn nghiệp vụ Công đoàn năm 2020

Ngày đăng: 17/6/2020

Triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty khóa 32, nhiệm kỳ 2017 - 20122 và thực hiện chương trình công tác của BCH Công đoàn Công ty năm 2020. Ngày 13/6 vừa qua, Công đoàn Công ty Tuyển than Hòn Gai đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Công đoàn cho 84 đồng chí là Cán bộ Công đoàn Công ty, Ủy viên BCH Công đoàn bộ phận.

 
Nội dung tập huấn nhằm nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động của tổ chức Công đoàn, chế độ chính sách cho người lao động, Công đoàn tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua trong lao động sản xuất. Đặc biệt là tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động Công đoàn và gặp gỡ, giao lưu học hỏi, chia sẻ trong hoạt động thực tiễn. Những nghị định, quy định về chính sách pháp luật liên quan đến người lao động./.
                                                                                 Hoàng Thị Loan

Chia sẻ bài viết:

Hình ảnh hoạt động

Các ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19 tham gia Cuộc thi "Giai điệu nơi tuyến đầu"

Ca khúc Công đoàn Than - Khoáng sản