Trao đổi nghiệp vụ

Công đoàn Than Uông Bí tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn

Ngày đăng: 10/7/2020

Ngày 10/7, tại thành phố Hạ Long, Công đoàn Công ty Than Uông Bí tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn cho các đồng chí cán bộ công đoàn là Ủy viên BCH công đoàn Công ty, chủ tịch Công đoàn bộ phận và UBKT công đoàn.

 
Chương trình tập huấn gồm: nội dung, phương pháp hoạt động của Công đoàn bộ phận; công tác kiểm tra và hoạt động của UBKT Công đoàn; Một số điểm mới Bộ Luật Lao động năm 2019 và các chế độ chính sách mới liên quan đến người lao động; Ngoài ra, các học viên còn được thảo luận, trao đổi các chuyên đề về kỹ năng nắm bắt tư tưởng người lao động, nắm bắt dư luận xã hội trong công nhân viên chức lao động.

Sau đợt tập huấn các học viên được trang bị thêm những vấn đề cơ bản về lý luận, kinh nghiệm, kỹ năng, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công đoàn ở các đơn vị, nhằm xây dựng dựng đội ngũ cán bộ công đoàn trong Công ty có đủ năng lực đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, góp phần cùng Công ty thực hiện tốt mục tiêu “An toàn - Đổi mới - Phát triển” phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020./.
                                                                                               Hoàng Lan

Chia sẻ bài viết: