Trao đổi nghiệp vụ

Bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn năm 2020

Ngày đăng: 29/10/2020

Thực hiện Kế hoạch hoạt động công đoàn năm 2020 với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”. Trong 02 ngày 26, 27/10 vừa qua, Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ tổ chức lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn.

 
Thành phần tham dự tập huấn là các đồng chí Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công, Chủ nhiệm UBKT, cán bộ trực tiếp làm công tác Văn phòng Công đoàn của 14 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty.

Với mục tiêu nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ Công đoàn cơ sở, phát huy vai trò tích cực, chủ động trong công tác của cán bộ công đoàn, tăng cường công tác thông tin và tuyên truyền tại cơ sở, tăng cường sự gắn kết giữa đoàn viên và cán bộ công đoàn; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát nhất là trong công tác tài chính…Công đoàn Tổng công ty đã xây dựng chương trình tập huấn sát với như cầu công việc thực tế, xuất phát từ nhu cầu và đáp ứng hiệu quả công việc của tổ chức công đoàn và những vấn đề người lao động quan tâm, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ.
 

Đồng chí Lê Đình Quảng - Phó trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trao đổi tại lớp tập huấn
 
Nội dung tập huấn gồm: Những điểm mới trong Bộ luật Lao động năm 2019 (về tiền lương, BHXH, BHYT, thương lượng tập thể do đồng chí Lê Đình Quảng - Phó trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam truyền đạt; Đồng chí Nguyễn Duy Vũ – Phó trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam trao đổi về Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Phó Chủ tịch CĐTKV truyền đạt về công tác Tổ chức - Đào tạo; Đồng chí Bùi Thị Nhung - Phó ban Tài chính CĐTKV truyền đạt về nghiệp vụ công tác Tài chính. Ngoài ra, các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn Tổng công ty được giao phụ trách các chuyên đề cũng trực tiếp trao đổi nghiệp vụ các chuyên đề: Công tác Nữ công, Thi đua - Khen thưởng, Tuyên giáo, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng và hoạt động của mạng lưới ATVSV.

Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Lan Anh - Chủ tịch Công đoàn thay mặt BCH Công đoàn Tổng công ty trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của các Ban Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn TKV và đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung trao đổi của các đồng chí Ủy viên BCH phụ trách các chuyên đề để nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn Tổng công ty. Trang bị cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở nắm vững những kiến thức cơ bản mới liên quan đến hoạt động Công đoàn, cũng như các chính sách mới kiên quan đến người lao động. Đồng thời tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn trong cơ sở, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới./.
Lê Kim Ánh

Chia sẻ bài viết: