Tin Công đoàn TKV

Công đoàn TKV góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng: 31/10/2020

Ngày 30/10 vừa qua, Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng theo các nội dung văn bản số 64 ngày 16/9/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
 
Tham dự hội nghị có các đồng chí UV BCH Công đoàn TKV, lãnh đạo công đoàn và cán bộ công đoàn các đơn vị trực thuộc.
Căn cứ yêu cầu, đồng thời với việc tổ chức hội nghị, Công đoàn TKV đã ban hành Kế hoạch số 338/KH - CĐTKV, ngày 26/10/2020 chỉ đạo các công đoàn trực thuộc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ về nội dung 04 Dự thảo văn kiện quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Với tinh thần trách nhiệm cao công đoàn các đơn vị đã tuyên truyền sâu rộng nội dung của các Dự thảo văn kiện bằng nhiều hình thức tới CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn, đồng thời tổng hợp ý kiến gửi về Công đoàn TKV.
 

Đ.c Vũ Đình Việt - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Than Vàng Danh tham gia ý kiến tại Hội nghị
 
Hầu hết các ý kiến đều cơ bản nhất trí cao với dự thảo các văn kiện, công tác chuẩn bị các Dự thảo văn kiện được đánh giá công phu, kỹ lưỡng, nội dung sâu sắc, có tính khái quát cao, có nhiều điểm mới, bám sát thực tiễn đất nước; bố cục hợp lý, logic, văn phong mạch lạc, rõ ràng; thể hiện tính khách quan, toàn diện trong đánh giá các thành tựu, kết quả đạt được, khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân cũng như trong xác định phương hướng, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong từng văn kiện.

Tại Hội nghị lấy ý kiến trực tiếp, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, tham gia tâm huyết, có trách nhiệm về những nội dung quan trọng được thể hiện trong các văn kiện của Đại hội XIII, đặc biệt những nội dung có liên quan đến tổ chức Công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân và những vấn đề có liên quan trực tiếp tới người lao động ngành Than - Khoáng sản.

Từ những ý kiến tham gia vào Dự thảo các văn kiện, Công đoàn TKV tổng hợp, báo cáo Tổng Liên đoàn các nội dung theo yêu cầu./.
 
Ban Tuyên giáo Công đoàn TKV

Chia sẻ bài viết: