Tin tức

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn làm việc với Công ty CP Cơ khí Mạo Khê

Ngày đăng: 9/6/2021

Chiều ngày 8/6, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn đã làm việc với Công ty CP Cơ khí Mạo Khê về tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) 5 tháng đầu năm 2021, kế hoạch, nhiệm vụ và đề xuất, kiến nghị, giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy SXKD trong thời gian tới. Cùng dự có các Ban CV, KH, VTM, KTTC.

Theo báo cáo của Công ty CP Cơ khí Mạo Khê, trong 5 tháng đầu năm, SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn do trong quý I, đơn vị nằm trong tâm dịch (thị xã Đông Triều) của đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 3, cùng với giá vật tư cơ khí, sắt thép tăng cao… làm ảnh hưởng đến tiến độ công tác sửa chữa, chế tạo, phát sinh chi phí; số công nhân phải nghỉ việc có thời điểm gần 40%...

Trước tình hình đó, Công ty đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của TKV và địa phương, đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Đồng thời, nỗ lực duy trì sản xuất, tăng cường công tác quản trị chi phí, rà soát các quy trình, định mức kỹ thuật, tiêu hao vật tư, tiết kiệm chi phí, tăng cường tiếp thị tìm kiếm việc làm trong và ngoài ngành, giữ vững và tăng thị phần cung cấp vật tư, phụ tùng và sửa chữa thiết bị… Tuy nhiên, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD trong 5 tháng đạt thấp so với kế hoạch năm và cùng kỳ 2020 như doanh thu đạt 48,351 tỷ đồng, bằng 24,4% KHN và bằng 83,8% so với cùng kỳ 2020; các sản phẩm chủ yếu như sửa chữa thiết bị đạt 38,2% KHN, chế tạo thiết bị đạt 27,8% KHN, chế tạo phụ tùng 33,3% KHN; thu nhập bình quân 5,6 triệu đồng/người-tháng, bằng 70,4% KHN; dự kiến 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt trên 72,5 tỷ đồng, bằng 36,6% KHN.

Về thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm, đến nay, Công ty đã khai thác được lượng việc làm giá trị trên 80 tỷ đồng để sản xuất và tiêu thụ. Để thực hiện hoàn thành kế hoạch, Công ty tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của TKV về kế hoạch PHKD, tiếp cận, mở rộng thị trường ngoài TKV để tiêu thụ các sản phẩm là thế mạnh của Công ty; tham gia các gói thầu xây lắp, cung cấp thiết bị… Công ty cũng đề nghị một số vấn đề về công tác đầu tư, sử dụng vật tư, thiết bị trong ngành, công tác thu hồi công nợ… nhằm tháo gỡ khó khăn cho Công ty.


Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn kết luận buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các Ban chuyên môn của Tập đoàn đã tham gia với Công ty các nội dung về tổ chức, điều hành sản xuất, công tác thị trường, tài chính; các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thực hiện kế hoạch SXKD, đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động… Đặc biệt là xây dựng kế hoạch 6 tháng cuối năm phải chi tiết, cụ thể, bám sát kế hoạch PHKD, tập trung thực hiện công tác thị trường, khai thác việc làm, thúc đầy tiêu thụ phụ tùng, thiết bị, sản phẩm…

Kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn đã chia sẻ những khó khăn và ghi nhận sự nỗ lực của Công ty trong công tác phòng chống dịch và duy trì sản xuất. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn cho rằng, tình hình SXKD, tài chính, việc làm, thu nhập và đời sống của CNLĐ Công ty là rất khó khăn. Do vậy, trên cơ sở kế hoạch PHKD, sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Tập đoàn, Công ty cần chủ động trong sản xuất với mục tiêu SXKD hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo việc làm và đời sống của người lao động. Công ty cần rà soát lại kế hoạch, thị trường, xây dựng chi tiết, cụ thể kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm, chủ động đề xuất với Ban CV và các Ban chuyên môn để xử lý, giải quyết các khó khăn trong sản xuất, có cơ chế hỗ trợ cho số CNLĐ phải nghỉ việc, thu nhập thấp. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn giao cho Ban CV và các Ban chuyên môn liên quan thường xuyên chỉ đạo, giám sát, cùng với Công ty tháo gỡ các khó khăn, tạo điều kiện để Công ty ổn định, phát triển sản xuất, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021.

Truyền thông TKV

Chia sẻ bài viết: