Trang thơ thợ mỏ

Tinh thần Thợ mỏ mùa dịch

Ngày đăng: 10/6/2021

Trần Thị Hạnh – Công ty CP than Đèo Nai

Dịch bùng phát đợt thứ tư,
Cẩn thận đừng có chần chừ buông lơi.
Sống chung ba đợt dịch rồi,
Truyền thống thợ mỏ bao đời chẳng lo.

Nghe thông tin chẳng bất ngờ,
Dịch bệnh diễn biến hàng giờ - căng đây.
Tình hình nguy hiểm thế này,
Mình người vùng mỏ chung tay đẩy lùi.

Nhắc nhau thêm việc nhỏ thôi:
“Đừng đi du lịch, đừng mời gọi ai,
Thời gian tới hãy còn dài,
Bình yên trên mỏ Đèo Nai mới cần”.

Công nhân trên mỏ rất đông,
Thực hiện rất tốt một lòng 5K,
Làm xong đi thẳng về nhà,
Giảm đi hầu hết tối đa nhu cầu...

Mỏ tôi than vẫn ra mau,
Gia đình thợ mỏ trước sau an toàn,
Công nhân, cán bộ hân hoan,
Cố lên hết dịch an toàn Đèo Nai./.

Chia sẻ bài viết:

Hình ảnh hoạt động

Các ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19 tham gia Cuộc thi "Giai điệu nơi tuyến đầu"

Ca khúc Công đoàn Than - Khoáng sản