Công tác An toàn vệ sinh lao động

Công ty CP than Vàng Danh triển khai công tác ATVSLĐ quý III, 6 tháng cuối năm 2021

Ngày đăng: 3/7/2021

Ngày 01/7 vừa qua, Công ty CP than Vàng Danh tổ chức Sơ kết công tác ATVSLĐ 6 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Đ/c Vũ Đình Việt - Chủ tịch Công đoàn Công ty phát động Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ
 
Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đình Việt - Chủ tịch Công đoàn Công ty đã phát động Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ - Tháng 7 năm 2021, với các nhiệm vụ:

Công đoàn công ty, Công đoàn bộ phận phối hợp với chuyên môn tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, đảm bảo việc làm, thu nhập cho NLĐ, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2021.

Phối hợp với chuyên môn tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của địa phương và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TKV, đảm bảo an toàn về sức khoẻ cho NLĐ. Không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố nghiêm trọng.  

Nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới ATVSV. Đôn đốc hoạt động và sinh hoạt mạng lưới ATVSV ở các bộ phận, các bộ phận đăng ký lịch sinh hoạt ATVSV với Công đoàn công ty; Nâng cao chất lượng và hiệu quả kiến nghị của ATVSV, 100% các kiến nghị của ATVSV được lãnh đạo đơn vị tiếp nhận và giải quyết kịp thời góp phần ngăn ngừa TNLĐ và sự cố; thực hiện tốt việc trả phụ cấp cho ATVSV theo quy định; phối hợp hoàn thiện hồ sơ để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho số ATVSV mới được huấn luyện. Tổ chức Hội thi ATVSV giỏi cấp Công ty và chuẩn bị tham gia cấp Tập đoàn. 

Phối hợp cùng chuyên môn đôn đốc, chỉ đạọ công trình đào lò xuyên vỉa vận tải khu I mức + 0 giếng Vàng Danh đã đăng ký với Công đoàn TKV và đề nghị Công đoàn TKV gắn biển khi hoàn thành (dự kiến vào cuối tháng 7/2021). Chỉ đạo các bộ phận đăng ký các công trình liên quan đến công tác ATVSLĐ, cải thiện điều kiện môi trường làm việc cho công nhân lao động. 

Phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc, tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra những đơn vị khó khăn để nắm bắt, đôn đốc việc thực hiện công tác ATVSLĐ và có ý kiến với chuyên môn giải quyết nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị , cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, phấn đấu mỗi Công đoàn bộ phận khối sản xuất tổ chức một cuộc kiểm tra, giám sát về công tác ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Phối hợp cùng chuyên môn tập trung thực hiện chế độ phúc lợi cho người lao động như tham quan, nghỉ mát, hỗ trợ điều trị, nghỉ cuối tuần. Quan tâm các chế độ ăn ở, tắm giặt, khám chữa bệnh... Rà soát lập danh sách đề nghị Công đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam thăm hỏi công nhân lao động, gia đình chính sách, công nhân lao động là thương binh, công nhân lao động là con liệt sỹ nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Công đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam; thăm hỏi trao trợ cấp học bổng (áp dụng cho gia đình có thân nhân bị tai nạn nghiêm trọng), theo Quyết định số 352/QĐ- TKV ngày 28/2/2020 của Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (01/7/1996- 01/7/2021); 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2021); Phổ biến Nghị quyết số 02- NQ/TW  ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới tới toàn thể người lao động; Tuyên truyền vận động CNLĐ nâng cao nhận thức về công tác ATVSLĐ, chấp hành đúng các quy trình kỹ thuật, quy phạm an toàn, thực hiện đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân; Tuyên truyền bằng các hình thức: Sử dụng hệ thống màn hình led, ti vi, băng zôn, bảng điện tử, viết tin, bài; Tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh vào thứ 3 hàng tuần với chuyên đề “Công đoàn với việc tham gia quản lý, tổ chức phong trào thi đua”. Tuyên truyền trên trang Website Công đoàn TKV và các trang mạng xã hội để kịp thời phổ biến, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu đạt được trong lao động sản xuất và công tác an toàn lao động.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp mới trong việc thực hiện công tác ATVSLĐ như: Trong công tác tuyên truyền, huấn luyện đã tích cực xây dựng các video, hình ảnh trực quan, tuyên truyền ngay tại nhà giao ca, nhà ăn; các vụ TNLĐ trong Tập đoàn được thông tin ngay, kịp thời đến CBCNV để rút kinh nghiệm; đặc biệt đối với các vụ TNLĐ xảy ra trong Công ty đơn vị để xảy ra TNLĐ phải dừng sản xuất 3 ca để các phòng ban huấn luyện lại; Công ty đã phối hợp với địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 thành công không để lây lan dịch bệnh duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa sản xuất, vừa phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn.
 

Giám đốc Công ty Phạm Văn Minh trả lời các ý kiến kiến nghị của đại biểu
 
Với tinh thần cởi mở, đồng chí Phạm Văn Minh, Bí thư Đảng bộ -  Giám đốc Công ty đã trả lời thỏa đáng 35 kiến nghị từ các đơn vị. Các kiến nghị chủ yếu xoay quanh việc cải thiện điều kiện làm việc, sản xuất đảm bảo an toàn.
 

Lãnh Công ty trao thưởng các tập thể xuất sắc
Các cá nhân có thành tích xuất sắc được Công ty khen thưởng
 
Nhân dịp này, Công ty khen thưởng 04 đơn vị và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện tốt công tác ATVSLĐ 6 tháng đầu năm 2021./.
Phạm Cường - Công Hạnh

Chia sẻ bài viết: