Tin Công đoàn TKV

Bài viết của Tổng Bí thư về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Ngày đăng: 9/7/2021

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết quan trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

 
Tổng Bí thư viết bài này nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) và bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 23/5/2021).

Trang thông tin điện tử Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết: (Nội dung đính kèm)

Nội dung bài viết 

Chia sẻ bài viết:

Hình ảnh hoạt động

Các ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19 tham gia Cuộc thi "Giai điệu nơi tuyến đầu"

Ca khúc Công đoàn Than - Khoáng sản