Tin Tổng liên đoàn

Hội nghị các Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành và Tổng Công ty

Ngày đăng: 12/7/2021

Sáng nay (12/7), diễn Hội nghị các Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức. Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ điểm cầu trung ương (trụ sở Tổng LĐLĐ Việt Nam) và được truyền trực tuyến tới 63 điểm cầu là 63 LĐLĐ tỉnh, thành phố.
Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: Phan Văn Anh, Trần Văn Thuật và Ngọ Duy Hiểu.

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết: Hội nghị các Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành và Tổng Công ty là hình thức đã được Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện từ cuối nhiệm kỳ Công đoàn Việt Nam khóa XI, nhằm trao đổi, thống nhất những vấn đề quan trọng, then chốt của tổ chức Công đoàn, tạo sự đồng thuận trước khi thông qua tại kỳ họp của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải đã quán triệt tới các cấp Công đoàn về kết luận giám sát của Ủy ban kiểm tra Trung ương với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021; báo cáo kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo sắp xếp, xử lý tài sản công của Tổng LĐLĐ Việt Nam và 6 tháng đầu năm 2021.

Toàn cảnh Hội nghị

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu báo cáo hoạt động của Ban chỉ đạo sắp xếp, xử lý tài sản công của Tổng Liên đoàn năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021; báo cáo hoạt động của Ban Chỉ đạo sắp xếp, tổ chức lại Cung văn hóa lao động, Nhà văn hóa lao động cấp tỉnh, cấp quận, huyện, Nhà văn hóa công nhân khu công nghiệp của tổ chức Công đoàn; Chỉ thị 16/CT-TTg về bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động;

Hội nghị cũng nghe quán triệt về Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật báo cáo kết quả thực hiện phương án số 473/PA-Tổng LĐLĐ Việt Nam ngày 25/5/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc sắp xếp và tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn.

Nguồn: congdoan.vn

Chia sẻ bài viết: