Tin Công đoàn TKV

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn TKV lần thứ VIII (Khóa V)

Ngày đăng: 14/7/2021

Chiều ngày 13/7, tại Quảng Ninh, Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VIII (Khóa V). Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên BCH, Ủy viên UBKT Công đoàn TKV Khóa V. Đồng chí Lê Thanh Xuân – Chủ tịch và các Phó chủ tịch Công đoàn TKV chủ trì hội nghị.

 
Sau phát biểu khai mạc hội nghị của đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn TKV Nguyễn Trung Hiếu báo cáo nội dung kiện toàn các Ban chuyên đề Công đoàn TKV theo Quyết định số 1299 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Hội nghị đã tổ chức quy trình các bước kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn TKV khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 để thay cho hai đồng chí: Nguyễn Văn Quyết – Bí thư ĐTN Than Quảng Ninh, chuyển công tác và Hoàng Phó Hiềng – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực, nghỉ chế độ. Giới thiệu bổ sung hai đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Ly – Kế toán trưởng Công đoàn TKV và Ngô Minh Thắng – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực. Kết quả hai đồng chí được 100% đại biểu dự hội nghị nhất trí bầu bổ sung vào Ban chấp hành Công đoàn TKV khóa V.

Hội nghị tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn TKV theo Hướng dẫn số 09/HD-ĐĐTLĐ, ngày 27/5/2021 của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các nội dung đánh giá theo: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực thực tiễn công tác. Kết quả đa số các đồng chí được lấy phiếu đã đạt tỷ lệ với số phiếu tín nhiệm cao.

Cũng tại hội nghị, Thường trực Công đoàn TKV đã báo cáo với đại biểu công khai quyết toán thu - chi tài chính Công đoàn TKV năm 2020./.
Ban TG-NC Công đoàn TKV

Chia sẻ bài viết: