Công tác Tuyên truyền

Cuộc thi "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam" năm 2021

Ngày đăng: 5/9/2021

Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” năm 2021 diễn ra theo hình thức trực tuyến, với 3 đợt thi tuần và 1 vòng thi tháng.

 
Cuộc thi nhằm tuyên truyền về biển, đảo góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, CNVCLĐ về căn cứ pháp lý và cơ sở lịch sử nhằm khẳng định và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển; khơi dậy, củng cố tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả của đoàn viên, CNVCLĐ trong đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên Biển Đông. Đồng thời củng cố niềm tin định hướng quốc gia “mạnh về biển” gắn liền với chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

- Thời gian bắt đầu từ 00h ngày 06/9/2021 đến 23h59 ngày 06/10/2021.

- Địa chỉ tham gia cuộc thi: https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn

Cuộc thi Tháng gồm 15 câu hỏi tương ứng với 15 điểm, thi tuần gồm 10 câu hỏi tương ứng với 10 điểm.

Thí sinh có thể truy cập trực tiếp vào hình phía dưới được đăng tải trên Trang thông tin điện tử: congdoantkv.vn
 
 
Ban TGNC Công đoàn TKV

Chia sẻ bài viết: