Trang thơ thợ mỏ

Một thoáng chặng đường lịch sử

Ngày đăng: 4/11/2021

Lê Thị Hợp - Công ty Tuyển than Cửa Ông

85 năm chặng đường lịch sử,
Bao cuộc đời, bao thế hệ chung tay.
Hy sinh, gian khổ, đắng cay,
Cho đất mỏ hôm nay ngời sáng.
 
Từ thân phận người dân mất nước,
Sống cơ hàn trời đất tối tăm.
Dưới cờ Đảng “Kỷ luật - Đồng tâm”
Năm “Ba sáu” viết thành trang sử.
 
Đường cách mạng vượt bao giông tố,
Thợ mỏ kiên trung với tất cả niềm tin.
Góp phần cho đại thắng mùa Xuân,
Tổ quốc mình non sông liền một dải.
 
Đường ta đi tháng năm dài gian khó,
Nơi hầm sâu, bến cảng, tầng cao.
Mồ hôi rơi vai áo trộn đất than,
Vẫn nụ cười khi bình minh ngày mới.
 
Thợ mỏ trên con đường đi tới,
85 năm sáng rọi niềm tin.
Những ngày cuối năm sao thấy vui hơn,
Đại dịch đẩy lùi, mùa Than đại thắng.

Chia sẻ bài viết:

Hình ảnh hoạt động

Các ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19 tham gia Cuộc thi "Giai điệu nơi tuyến đầu"

Ca khúc Công đoàn Than - Khoáng sản