Tin Tập đoàn TKV

Công đoàn TKV quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW

Ngày đăng: 8/11/2021

Ngày 08/11/2021, Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; phổ biến những điểm mới của Bộ Luật Lao động năm 2019 và tuyên truyền các bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 5 vùng với 6 điểm cầu.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam truyền đạt nội dung tại điểm cầu chính - Trụ sở TKV
 
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung tại hội nghị.
 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính - Trụ sở TKV, Hà Nội
 
Thành phần tham gia hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn TKV; Chủ tịch, Phó chủ tịch, UV BTV Công đoàn, cán bộ Công đoàn chuyên trách các đơn vị trực thuộc vùng Cẩm Phả, Hạ Long tỉnh Quảng Ninh; Chủ tịch, Phó chủ tịch các đơn vị trực thuộc vùng Uông Bí, Mạo Khê; Chủ tịch các đơn vị vùng Hà Nội; Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Nhôm Lâm Đồng; Công ty Nhôm ĐăkNông.
 

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu TP Hạ Long (Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh)
 
Về nội dung nổi bật trong Nghị quyết số 02, đây là Nghị quyết thứ hai của Bộ chính trị về tổ chức công đoàn. Những vấn đề thực tiễn, yêu cầu phải đổi mới để thực hiện thành công các mục tiêu trong Nghị quyết đối với hoạt động công đoàn trong thời gian sắp tới được đề cập, phân tích ví dụ cụ thể, sinh động.
 

Đại biểu tham dự tại điểm cầu TP Cẩm Phả (Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả)
 
Hai bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Phó Chủ tịch trao đổi những giá trị cốt lõi, quan trọng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội có nhiều cơ hội nhưng cũng còn nhiều thách thức đối với cách mạng Việt Nam. Bài phát biểu tại Hội nghị Trung ương của Mặt trận Tổ quốc, xác định các nội dung của Nghị quyết phải đi vào cuộc sống, nêu bật vai trò của Mặt trận Tổ quốc; đồng thời khẳng định đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong hệ thống của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội...
 

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu TP Uông Bí (Công ty CP than Vàng Danh)


Điểm cầu tại Tây Nguyên (Công ty Nhôm Lâm Đồng)
 
Một số nội dung cơ bản, những điểm mới trong Bộ Luật Lao động năm 2019 được Báo cáo viên diễn giải, phân tích sâu về các vấn đề có liên quan đến quan hệ lao động, đặc biệt trong giao kết hợp đồng lao động và nhiều vấn đề có liên quan đến người lao động hiện nay.
 

Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân phát biểu bế mạc Hội nghị
 
Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân khẳng định việc quán triệt các nội dung của hội nghị là một nội dung hoạt động được Công đoàn TKV quan tâm, triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn. Những kiến thức được cập nhật tại hội nghị sẽ giúp cán bộ Công đoàn TKV hiểu sâu sắc hơn các nội dung Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị cũng như những điểm mới trong Bộ Luật Lao động để triển khai thực hiệm thắng lợi nhiệm vụ thời gian sắp tới; đặc biệt xác định tầm quan trọng, định hướng trong hai bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời Chủ tịch Công đoàn TKV đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục tuyên tuyền và tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã được tiếp thu, căn cứ thực tế tại các đơn vị để áp dụng linh hoạt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 cũng như những năm tiếp theo.
 
Ban Tuyên giáo – Nữ công

Chia sẻ bài viết: