Tin Tổng liên đoàn

Hội thảo khoa học Quốc gia “Khoa học An toàn vệ sinh lao động: Thách thức và cơ hội để phát triển bền vững”

Ngày đăng: 17/11/2021

Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tổ chức Hội thảo khoa học Quốc Gia “Khoa học An toàn vệ sinh lao động: Thách thức và cơ hội để phát triển bền vững”.


Hội thảo sẽ diễn ra từ 8h30 – 17h00 ngày 16-17/11 bằng hình thức trực tuyến trên nền tảng Zoom.

Quyền Viện trưởng Nguyễn Anh Thơ cho biết, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động được thành lập từ ngày 1/5/1971 theo Quyết định số 82/CP của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ). Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã phấn đấu không ngừng và đạt được nhiều thành tích trong công tác An toàn, vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường.

Đánh dấu sự trưởng thành và phát triển trong 50 năm qua, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tổ chức Hội thảo khoa học Quốc Gia “Khoa học An toàn vệ sinh lao động: Thách thức và cơ hội để phát triển bền vững” với mục tiêu chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về khoa học an toàn và vệ sinh lao động, từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất phù hợp với thực tiễn nhằm mục tiêu cải thiện môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động.

Thành phần tham gia Hội thảo gồm lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban xã hội, Ủy ban KHCN Môi trường; Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo Viện và Nguyên Lãnh đạo, các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động; Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực; Lãnh đạo các Ban An toàn của một số Tập đoàn, Tổng Công ty; Đại diện các đối tác, Hiệp hội, viện nghiên cứu, trường đại học và các nhà khoa học, người làm công tác ATVSLĐ./.

Nguồn: congdoan.vn

Chia sẻ bài viết: