Tin Công đoàn TKV

Các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Ngày đăng: 12/12/2021

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động. Vừa qua, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và tổ chức “Tết thợ Mỏ - Xuân Nhâm Dần” năm 2022.
Nội dung Kế hoạch (đính kèm)

1. Kế hoạch số 484/ KH - CĐTKV /data/images/484%20KH-C%c4%90TKV.pdf

2. Kế hoạch số 486/KH - CĐTKV /data/images/486%20KH-C%c4%90TKV.pdf

Ban CSPL và QHLĐ

Chia sẻ bài viết: