Trang thơ thợ mỏ

MÙA CUỐI

Ngày đăng: 14/12/2021

Trần Đình Nhân

Cuối thu mưa vừa dứt
Nắng hanh sắc trời già
Nắng như cào da mặt
Em trên đường vào ca

Đường cua bao nhiêu khúc
Đáy moong sâu mấy tầng
Có điều gì bâng khuâng
Trời cao thêm mấy độ

Ngẩng đầu xem sắc biếc
Vỉa than vừa lộ ra
Có một chàng máy xúc
Vung gầu như múa ca

Cuối năm vào trận kết
Mở đường hạ moong sâu
Biết bao nhiêu tâm huyết
Để mùa than qua cầu

Cuối năm là mùa cưới
Và cũng thắm mùa than
Có những đôi trai gái
Thầm nhớ con đường quen

Chia sẻ bài viết: