Tin tức

Đoàn Thanh niên Than Vàng Danh: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Ngày đăng: 21/2/2022

Ngày 18/2/2022, Đoàn TN Công ty CP than Vàng Danh đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn TN Công ty lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022 -2027.

Đoàn Thanh niên Than Vàng Danh: Dấu ấn một nhiệm kỳ
Các đại biểu dự Đại hội

Dự Đại hội có các đồng chí: Hoàng Văn Hải, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh; Vũ Hồng Hậu; Bí thư Đoàn Than Quảng Ninh (TQN), đại biểu Thành đoàn Uông Bí, đại diện các Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn TQN vùng Uông Bí - Đông Triều; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban giám đốc, Công đoàn, Đoàn TQN, Hội CCB Công ty; lãnh đạo các phòng ban, phân xưởng và 130 cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tiêu biểu, đại diện cho hơn 2.000 ĐVTN trong toàn Công ty…

Đoàn Thanh niên Than Vàng Danh: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Đoàn Thanh niên Than Vàng Danh: Dấu ấn một nhiệm kỳKhen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc

Đại hội đã thông qua báo cáo thực hiện nghị quyết Đại hội XXIII, nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027, theo báo cáo, thực hiện nghị quyết Đại hội XXIII, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Công ty và Đoàn cấp trên, ĐTN Công ty đã tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XXIII đã đề ra, phối hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh từng năm, sản lượng than nguyên khai có mức tăng trưởng 7%/năm.

Năm 2017, sản xuất trên 2,5 triệu tấn, đến năm 2021 đã sản xuất trên 3,3 triệu tấn, thu nhập tiền lương bình quân tăng từ 10,8 triệu đồng năm đầu nhiệm kỳ, đến cuối nhiệm kỳ đã đạt 17 triệu đồng/người/tháng, đứng tốp đầu Tập đoàn.


Ban Chấp hành Đoàn TN Công ty khóa XXIV, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội

Các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” đã phát huy tích cực, có hơn 9.000 lượt ĐVTN TN tham gia, đảm nhận hơn 1.100 phần việc mang tên thanh niên, có trên 5.000 sáng kiến hợp lý hóa được áp dụng, giá trị làm lợi hàng trục tỷ đồng đã góp phần nâng cao hiệu quá SXKD của Công ty, ĐTN Công ty luôn được Đoàn TQN công nhận là Đoàn cơ sở vững mạnh - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều tập thể, cá nhân được cấp trên khen thưởng. Trong nhiệm kỳ có 234 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Đoàn Thanh niên Than Vàng Danh: Dấu ấn một nhiệm kỳ
Biểu quyết thống nhất Nghị quyết Đại hội Đoàn TN Công ty lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022-2027

Phát huy thành tích đã đạt được, tuổi trẻ Công ty thi đua “Rèn đức, luyện tài, xung kích, tình nguyện” thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XXIV, nhiệm kỳ 2022-2027 đề ra, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Phạm Cường - Xuân Quang

Chia sẻ bài viết: