Tin tức

Kế hoạch liên tịch về phát động phong trào thi đua “Ngày công cao – Sản lượng cao – Thu nhập cao”.

Ngày đăng: 22/3/2022

Ngày 18/3/2022, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch liên tịch số 40/KHLT/TGĐ-CĐTKV về phát động phong trào thi đua “Ngày công cao – Sản lượng cao – Thu nhập cao”. Nhằm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh đã giao tại Kế hoạch liên tịch số 01/KHLT-TGĐ-CĐTKV, ngày 04 tháng 01 năm 2022 giữa Tổng giám đốc và Công đoàn TKV.
(Ảnh minh họa)
Theo đó, Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tập đoàn phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của thợ mỏ - tích cực hưởng ứng, hăng hái thi đua trong mọi lĩnh vực công tác với phương châm “Ngày công cao – Sản lượng cao – Thu nhập cao”, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “Đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 – Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong tình hình mới”, góp phần xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững.
 
Nội dung Kế hoạch liên tịch số 40/KHLT/TGĐ-CĐTKV: File đính kèm
 
Ban TG-NC Công đoàn TKV

Chia sẻ bài viết: