Tin Công đoàn TKV

Kết quả triển khai thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến”

Ngày đăng: 10/5/2022

Công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã tích cực thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19”.
Các cấp công đoàn trực thuộc Công đoàn TKV đã tích cực hưởng ứng và tổ chức triển khai chương trình tại đơn vị trên cơ sở hướng dẫn của Công đoàn TKV, tổ chức tuyên truyền đến đội ngũ đoàn viên, người lao động tham gia chương trình. 
 

Đoàn viên công đoàn Công ty CP Than Cao Sơn tích cực tham gia Chương trình 
 
Tính đến 14h00 ngày 10/5, Công đoàn TKV có 2.769 sáng kiến tham gia, đạt trên 92% tổng số sáng kiến giai đoạn 1, tạm xếp thứ 21/83 đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn. Một số đơn vị trực thuộc có số lượng sáng kiến tham gia cao so với chỉ tiêu Công đoàn TKV giao, điển hình như: Tuyển than Cửa Ông: 196/105 = 187%; Than Nam Mẫu: 198/132 = 150%; Than Hà Lầm: 141/96 = 146%; Chế tạo máy: 66/24 = 275%; Kho vận Đá Bạc: 84/42 = 200%; Than Mông Dương: 119/102 = 117%; Than Cao Sơn: 142/111 = 128%; Xây lắp mỏ: 71/54 = 131%...
 
Ban CSPL &QHLĐ Công đoàn TKV

Chia sẻ bài viết: