Trao đổi nghiệp vụ

Than Mạo Khê: Tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2022

Ngày đăng: 23/9/2022

Vừa qua, Công đoàn Công ty than Mạo Khê tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2022.

Toàn cảnh lớp tập huấn
 
Tham dự lớp Tập huấn có các đồng chí Thường trực Công đoàn Công ty, Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT Công đoàn Công ty; Ủy viên BCH công đoàn của 38 công đoàn bộ phận trong Công ty.
 

PGS,TS HoàngThanh Xuân trao đổi nội dung tại lớp tập huấn
 
Lớp tập huấn đã được PGS-TS Hoàng Thanh Xuân - giảng viên cao cấp trường Đại học Công đoàn truyền đạt những nội dung cơ bản về công tác tổ chức hội nghị từ cấp tổ công đoàn đến Đại hội công đoàn bộ phận, tiến tới Đại hội công đoàn Công ty lần thứ 29 nhiệm kỳ 2023-2028. Các học viên tham dự hội nghị đã nghiêm túc tiếp thu các nội dung được truyền đạt; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong hoạt động thực tiễn tại cơ sở để cùng với giảng viên làm sáng tỏ những vấn đề quan tâm, tích lũy kinh nghiệm và tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích cho hoạt động tại đơn vị.

Lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn đã góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách và bán chuyên trách, đặc biệt là trong quá trình tổ chức hội nghị, Đại hội công đoàn cơ sở. Qua đó nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp có trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững  mạnh./.
Ngọc Thủy

Chia sẻ bài viết: