Tin Tập đoàn TKV

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thuỷ kiểm tra sản xuất than lộ thiên vùng Cẩm Phả

Ngày đăng: 20/10/2022

Sáng 18/10, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thủy đã đi kiểm tra khai trường khai thác than lộ thiên và chỉ đạo sản xuất các Công ty CP Than Cọc Sáu, Đèo Nai và Cao Sơn. Cùng đi có các Ban KCM, SXT, KDT…

Theo báo cáo của các đơn vị, thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và chỉ đạo sản xuất, tiêu thụ của Tập đoàn, đặc biệt là Chiến dịch thi đua lao động sản xuất 90 ngày đêm quý IV/2022 do Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn TKV phát động, các đơn vị sản xuất than lộ thiên vùng Cẩm Phả đã phát động Chiến dịch thi đua 90 ngày đêm, tập trung cao độ cho sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, Công ty CP Than Cọc Sáu đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, trong tháng 9/2022 được Tập đoàn giao sản xuất 50.000 tấn, Công ty sản xuất đạt trên 70.000 tấn, vượt kế hoạch được giao. Tháng 10/2022 với sản lượng giao 85.000 tấn, Công ty đang tập trung mọi nguồn lực cho sản xuất, bố trí 04 hệ thống bơm nước moong than Thắng Lợi hiện đang còn 700.000 m3 nước, phấn đấu hoàn thành kế hoạch, đảm bảo an toàn trong sản xuất.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thuỷ chỉ đạo Than Cọc Sáu chú trọng công tác củng cố, bảo dưỡng các tuyến đường vận chuyển, xử lý bùn nước đáy moong để ra than

Công ty CP Than Đèo Nai đã phát động phong trào thi đua lao động sản xuất 90 ngày đêm quý IV/2022 với các chỉ tiêu: Đất đá bốc xúc: 7.127.500 m3; than nguyên khai sản xuất: 427.000 tấn; khối lượng vận chuyển: 129.342.000 Tkm; than nguyên khai giao Tuyển than Cửa ông: 360.000 tấn…, Công ty đã tập trung bố trí điều hành đồng bộ thiết bị để nâng cao năng suất, điều hành các chỉ tiêu cung độ, sản lượng của máy xúc theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng đường vận chuyển và năng suất thiết bị; khen thưởng các tập thể, cá nhân để động viên, khuyến khích người lao động…


Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thuỷ kiểm tra sản xuất tại khai trường Than Đèo Nai

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, Than Đèo Nai tập trung cao độ cho sản xuất, khai thác đạt sản lượng tối đa

Là đơn vị khai thác than lộ thiên có sản lượng lớn nhất Tập đoàn, quý IV/2022, Công ty CP Than Cao Sơn được giao sản xuất 1, 137 triệu tấn than, riêng tháng 10 là 300.000 tấn, trong đó than chất lượng cao là 18.000 tấn. Báo cáo với Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thuỷ về tình hình sản xuất, Giám đốc Công ty Phạm Quốc Việt cho biết, tính đến ngày 18/10 Công ty đã đạt 200.000 tấn than, đặc biệt than chất lượng cao đạt 28.000 tấn, vượt 10.000 tấn so với kế hoạch. Hiện, Công ty đang tập trung bơm nước moong tại moong Cao Sơn còn 4,6 triệu m3 nước và moong Khe Chàm còn trên 4,5 triệu m3 nước, Công ty phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch tháng 10 và quý IV/2022.


Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thuỷ kiểm tra, chỉ đạo sản xuất tại Công ty CP Than Cao Sơn

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thuỷ ghi nhận, đánh giá cao các đơn vị đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất để hoàn thành các chỉ tiêu thi đua Tập đoàn giao trong Chiến dịch thi đua lao động sản xuất 90 ngày đêm quý IV/2022. Đối với Công ty CP Than Cọc Sáu, là đơn vị khó khăn nhất, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thuỷ nhấn mạnh, lãnh đạo Tập đoàn và các Ban chuyên môn hỗ trợ cùng Công ty tháo gỡ các khó khăn trong sản xuất. Đồng thời chỉ đạo, Công ty tập trung bơm nước moong, xử lý bùn nước đáy moong để ra than; đảm bảo công tác kỹ thuật khai thác, an toàn; chú trọng công tác củng cố, bảo dưỡng các tuyến đường vận chuyển, đảm bảo công tác vận chuyển đất đá, đổ thải. Công ty CP Than Đèo Nai và Cao Sơn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm và những biện pháp đã đề ra trong điều hành sản xuất, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch thi đua quý IV/2022, chú trọng công tác bơm thoát nước moong, công tác đổ thải, đảm bảo an toàn, môi trường trong mùa hanh khô.

Công ty CP Than Cao Sơn phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD quý IV và cả năm 2022

Các đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi, bố trí thiết bị, phương tiện, nhân lực, tập trung sản xuất than nguyên khai, chế biến, pha trộn than để đạt sản lượng tối đa, đáp ứng cho khánh hàng tiêu thụ, không để thiếu than cho nền kinh tế.

Truyền thông TKV

Chia sẻ bài viết:

Hình ảnh hoạt động

Các ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19 tham gia Cuộc thi "Giai điệu nơi tuyến đầu"

Ca khúc Công đoàn Than - Khoáng sản