Tin Công đoàn TKV

Hội nghị Tổng kết công tác tài chính công đoàn

Ngày đăng: 25/6/2019

Ngày 23/6/2019, Công đoàn Than - Khoáng sản tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tài chính công đoàn 2 năm 2017 – 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thanh Xuân, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam - Chủ tịch Công đoàn TKV; các đồng chí Phó Chủ tịch, các ban Công đoàn TKV; các đồng chí Ủy viên UBKT; Chủ tịch, kế toán công đoàn các đơn vị trực thuộc.

 
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Minh - Phó Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính Công đoàn TKV báo cáo tổng kết công tác Tài chính công đoàn 2 năm 2017 – 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; đánh giá việc triển khai Nghị quyết 7b của Tổng Liên đoàn quy định về công tác tài chính trong tình hình mới; Nghị quyết 9c của TLĐ thực hiện tiết giảm chi quản lý hành chính và hoạt động phong trào 10% để xây dựng thiết chế công đoàn; Quy định 1035/QĐ-TLĐ ngày 15/8/2017 của TLĐ về thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua một tài khoản, tuyên truyền Nghị quyết XII công đoàn Việt Nam về tập trung nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tình hình mới. Về cơ bản công tác tài chính trong thời gian vừa qua được thực hiện tốt, đảm bảo kinh phí phục vụ cho các hoạt động đạt hiệu quả, chất lượng cao và đảm bảo tiết kiệm, chi tiêu đúng quy định.
 
Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn TKV cần thực hiện nghiêm túc các quy định của Tổng Liên đoàn về công tác tài chính công đoàn; kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn. Làm tốt công tác vận động, tuyên truyền người sử dụng lao động, doanh nghiệp thực hiện việc đóng kinh phí công đoàn theo quy định pháp luật; tiếp tục đổi mới công tác giao dự toán thu, chi tài chính công đoàn cho các công đoàn cơ sở sát hơn. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các công đoàn cơ sở trong quản lý, sử dụng tài chính công đoàn, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài chính công đoàn. Tích cực triển khai việc thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản của Tổng Liên đoàn tại Ngân hàng TMCP công  thương Việt Nam. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán cho chủ tài khoản, kế toán, thủ quỹ tại các cấp công đoàn.
 
Các ý kiến tham tại hội nghị của các đại biểu tập trung phản ánh những thuận lợi khó khăn, bất cập trong công tác tài chính công đoàn như việc hỗ trợ tài chính, tạo nguồn hoạt động, lương 12h, 24h cho cán bộ công đoàn… và một số đề nghị để công tác tài chính phát huy hiệu quả hơn trong thời gian tới.
 
 
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác tài chính công đoàn thời gian qua của công đoàn các cấp; thích ứng ứng với điều kiện cụ thể, tổ chức tốt các hoạt động, thu chi đúng quy định của cấp trên. Đồng thời đề nghị công tác tài chính công đoàn cần khắc phục kịp thời các tồn tại thời gian qua và tập trung thực hiện tốt một số nội dung cụ thể như: Quan tâm công tác xây dựng kế hoạch, lập dự trù kinh phí; sử dụng nguồn tài chính đúng, hiệu quả; công tác hạch toán, thanh quyết toán tại công đoàn các đơn vị; việc chăm lo đội ngũ làm công tác kế toán và tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra…

 
 


 
Cũng tại hội nghị, Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam đã trao tặng Bằng khen và tiền thưởng cho 28 đơn vị có thành tích xuất sắc công tác tài chính trong thời gian vừa qua.
 
Ban Tài chính Công đoàn TKV

Chia sẻ bài viết: