Tin Công đoàn cơ sở

Công ty than Mạo Khê trang cấp 20 nghìn khẩu trang vải phòng, chống dịch Covid – 19

Trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, trong những ngày vừa qua, bên cạnh việc tiếp tục triển khai nhiều biện pháp cấp bách nhằm tăng cường phòng, chống dịch Covid – 19. Công ty than Mạo Khê còn triển khai cấp phát nước sát khuẩn tay khô, phun thuốc khử trùng lần 4 tại khu cơ quan, trung tâm điều hành sản xuất, khu tập thể công nhân, các nhà ăn công nghiệp, văn phòng nhà giao ca cắt việc các đơn vị và những nơi tập trung đông người…