Tin Công đoàn TKV

Thực hiện mục tiêu ổn định sản xuất và phòng chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ngày 31/3/2020, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân - Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TKV đã đi kiểm tra, nắm bắt tình hình sản xuất và công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các đơn vị thuộc TKV vùng Quảng Ninh, thăm hỏi, động viên lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch của các đơn vị.