Tin tức

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải làm việc với Than Mông Dương

Sáng ngày 8/4/2021, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đã trực tiếp đi kiểm tra sản xuất khu vực khai trường khai thác Cánh Tây và kho than tại mức +30 vỉa H10 Cánh Đông của Công ty CP than Mông Dương và làm việc với lãnh đạo Công ty về tình hình triển khai kế hoạch SXKD năm 2021. Cùng đi có các đồng chí Thành viên HĐTV, Phó TGĐ Tập đoàn và đại diện các Ban chuyên môn của Tập đoàn.