Tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật

Chủ đề:
Tiêu đề:
STT
Câu hỏi
Người hỏi
Ngày hỏi
Chi tiết
1
Chi phí cách ly y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 thế nào?
Nguyễn Văn A
26/2/2021
2
Đổi giờ tăng ca thành giờ nghỉ phép năm được không?
Nguyễn Văn A
26/2/2021
3
Thử việc 2 tháng có được trợ cấp thôi việc?
Trương Thị N
26/2/2021
4
Có được bảo hiểm xã hội một lần bằng số tiền đã đóng?
Nguyễn Văn A
26/2/2021
5
Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp có được cộng dồn?
Trương Thị N
26/2/2021
6
Chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ kết hôn
Trương Thị N
24/2/2021
7
Giữ tiền đặt cọc khi thử việc và hồ sơ gốc?
Nguyễn Văn A
23/12/2020
8
Mức hưởng khi bị tai nạn lao động là như thế nào?
Vũ Văn B
23/12/2020
9
Có được hưởng lương khi nghỉ phục hồi do tai nạn lao động?
Nguyến Văn A
2/12/2020
10
Cách tính trợ cấp tai nạn lao động thế nào?
Trần Văn B
2/12/2020
11
Đóng bảo hiểm xã hội 18 năm, được nghỉ ốm bao nhiêu ngày?
Trần Văn B
2/12/2020
12
Nghỉ thai sản xong phải làm việc lương thấp hơn có đúng?
Vương Thị N
2/12/2020
13
Công ty hay công đoàn có trách nhiệm thông báo thay đổi về lương?
Vương Thị N
2/12/2020
14
Tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên 12 năm, được hưởng quyền lợi gì?
Nguyến Văn A
26/10/2020
15
Bị tai nạn suy giảm dưới 5% có được hưởng chế độ tai nạn lao động?
Trần Văn B
26/10/2020
16
Muốn được cấp sổ BHXH, cần giấy tờ gì?
Nguyến Văn A
26/10/2020
17
Thử việc 3 tháng và hưởng lương 50% có đúng?
Vương Thị N
26/10/2020
18
Có được chốt sổ khi công ty nợ tiền bảo hiểm xã hội?
Trần Văn B
26/10/2020
19
Bị tạm đình chỉ công việc, có được hưởng lương?
Trần Văn B
27/9/2020
20
Chưa nhận được trợ cấp thất nghiệp, phải làm sao?
Nguyến Văn A
27/9/2020
Trang: 1  |  2 | 3 | 4 | 5 |