Tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật

Chủ đề:
Tiêu đề:
STT
Câu hỏi
Người hỏi
Ngày hỏi
Chi tiết
1
Chồng có được hưởng trợ cấp khi cả 2 vợ chồng đều tham gia BHXH?
Nguyễn Văn A
30/3/2020
2
Đóng BHXH bao lâu thì được hưởng thai sản?
Vũ Thị M
30/3/2020
3
Vợ được hưởng chế độ thai sản khi chồng tham gia BHXH?
Nguyễn Văn A
30/3/2020
4
Hủy hợp đồng khi bị tai nạn lao động
Nguyễn Văn A
10/3/2020
5
Bố trí công việc khi bị tai nạn lao động
Nguyễn Văn B
10/3/2020
6
Nghỉ việc được trả 50% lương tối thiểu vùng có đúng không?
Nguyễn Văn A
17/2/2020
7
Đóng bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, có phải trả trợ cấp mất việc?
Nguyễn Văn B
17/2/2020
8
Công ty trừ ngày phép vào ngày nghỉ Tết có đúng không?
Nguyễn Văn A
7/2/2020
9
Thỏa ước lao động hay nội quy lao động có giá trị pháp lý cao hơn?
Nguyễn Văn B
7/2/2020
10
Doanh nghiệp không trả lương cho NLĐ khi bị TNLĐ ?
Nguyễn Văn A
25/12/2019
11
Trách nhiệm thanh toán tiền lương khi bị TNLĐ?
Nguyễn Văn B
25/12/2019
12
Công ty khó khăn có được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội?
Nguyễn Văn A
23/12/2019
13
Tạm hoãn hợp đồng lao động có được nhận bảo hiểm xã hội một lần?
Vũ Thị M
23/12/2019
14
Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai?
Nguyễn Văn B
23/12/2019
15
Giải quyết chế độ khi sáp nhập doanh nghiệp.
Nguyễn Văn A
15/11/2019
16
Giải quyết chế độ khi giải thể doanh nghiệp?
Nguyễn Văn A
15/11/2019
17
Ký phụ lục hợp đồng lao động khi chuyển công việc khác
Nguyễn Văn A
30/10/2019
18
Chấm dứt H ĐLĐ đúng hay sai?
Vũ Thị M
17/10/2019
19
Nghỉ việc không báo trước
Nguyễn Văn A
17/10/2019
20
Thay đổi nội dung hợp đồng
Nguyễn Văn B
17/10/2019
Trang: 1  |  2 | 3 |