Tin Công đoàn TKV

Đổi mới, sáng tạo phong trào thi đua

Ngày đăng: 27/8/2019

Ngày 27/8/2019, tại Hà Nội, Khối thi đua 09 Công đoàn Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức tọa đàm “Đổi mới, sáng tạo phong trào thi đua các cấp công đoàn Tập đoàn, Tổng Công ty trong tình hình mới”. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn dầu khí, Công đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi toạ đàm.
 
Thay mặt Chủ trì tọa đàm, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam báo cáo đề dẫn tọa đàm. Nội dung báo cáo nêu bật những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội đất nước của 09 Công đoàn Tập đoàn, Tổng công ty. Đặc biệt các hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động công đoàn, phát động các phong trào thi đua; đồng thời định hướng đại biểu tập trung thảo luận vào 07 vấn đề chính đối với công đoàn Khối thi đua để hoàn thành nhiệm vụ từng đơn vị trong thời gian tiếp theo.

Có 09 báo cáo tham luận được trình bày trực tiếp tại tọa đàm. Các ý kiến cơ bản đánh giá cao sự cần thiết công tác thi đua; mặt khác cũng nêu ra những khó khăn bất cập trong thi đua giai đoạn hiện nay và thời gian tới đây.
 

Đồng chí Phạm Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn TKV trao đổi tại buổi toạ đàm.
 
Tham gia tọa đàm Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam có các đồng chí: Lê Thanh Xuân - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Trưởng các Ban, Văn phòng Công đoàn TKV. Đồng chí Phạm Hồng Hạnh – Phó chủ tịch Thường trực Công đoàn TKV đã trao đổi trực tiếp những nội dung đổi mới trong hoạt động công đoàn nói chung, cũng như công tác thi đua khen thưởng qua các phân tích, đánh giá tổng quát kết quả thực hiện mục tiêu: “Đổi mới, thiết thực, hiệu quả” của Công đoàn TKV đặt ra trong Đại hội V, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Trong đó, đề cao các hình thức vinh danh tập thể và người lao động cụ thể như chương trình: Vinh danh “Doanh nghiệp vì người lao động”; chương trình “Vinh quang thợ Mỏ”..; đồng thời đề xuất kiến nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét Quy chế thi đua khen thưởng có hướng dẫn đặc thù đối với các Tập đoàn, Tổng công ty tương đương với công đoàn Ngành...

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao chương trình cũng như chất lượng nội dung đặt ra tại tọa đàm; khẳng định công tác thi đua có tầm quan trọng; nhiều phong trào thi đua được phát động và tổ chức thực hiện qua đó khẳng định vị thế của Công đoàn các cấp. Đồng thời cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác thi đua như: Một số phong trào thi đua còn hình thức; mức khen thưởng chưa kịp thời, đánh giá chưa thực chất; các thủ tục  trong công tác thi đua còn phức tạp và đề nghị cần phải đổi mới và nâng cao nhận thức công tác thi đua khen thưởng trong phạm vi thi đua cụm ở tất cả các hoạt động công đoàn, quan tâm những nội dung mới; lựa chọn đề xuất các phong trào; thi đua bài bản, có điểm nhấn; lựa chọn, tôn vinh khen thưởng kịp thời...

Tọa đàm: Đổi mới sáng tạo phong trào thi đua trong thời kỳ mới của khối thi đua 09 Công đoàn Tập đoàn, Tổng công ty đã nhìn nhận, đánh giá tổng quát các phong trào thi đua đơn vị trong Khối thi đua, đồng thời sẽ là tiền đề quan trọng để các đơn vị thực hiện tốt công tác thi đua thời gian tiếp theo./.
Nguyễn Quang Tê

Chia sẻ bài viết: