Tin Công đoàn TKV

Công đoàn TKV nghe báo cáo tình hình hoạt động các đơn vị lộ thiên vùng Cẩm Phả

Ngày đăng: 6/9/2019

Ngày 05/9, tại Văn phòng Công ty CP than Đèo Nai, Công đoàn TKV tổ chức nghe báo cáo phản ảnh tình hình hoạt động 8 tháng đầu năm 2019 các đơn vị khai thác than lộ thiên Vùng Cẩm Phả. Đồng chí Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV chủ trì Hội nghị.

 
Dự hội nghị có Thường trực cùng các Ban Tuyên giáo, Văn phòng Công đoàn TKV; Thường trực Công đoàn 04 đơn vị: Than Đèo Nai; Cọc Sáu; Cao Sơn và Tây Nam Đá Mài.
 
Báo cáo tình hình SXKD và phong trào CNVCLĐ trong 8 tháng của các đơn vị đã nêu bật những khó khăn như: Thời gian mưa nhiều, khai thác xuống sâu, cung độ vận chuyển xa, một số thiết bị hoạt động lâu năm, việc triển khai các bước tái cơ cấu theo chỉ đạo của Tập đoàn... Mặc dù vậy lãnh đạo Công ty và các tổ chức đoàn thể đã làm tốt công tác tư tưởng, Công đoàn phối hợp với Chuyên môn đẩy mạnh phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực SXKD, động viên người lao động phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tình hình việc làm, thu nhập, chế độ phúc lợi cho người lao động (NLĐ) nhìn chung ổn định; phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn cơ bản đã thực hiện được nhiệm vụ theo Nghị quyết đại hội Công đoàn đã đặt ra.
 
Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến của các đại biểu, Thường trực, các Ban chuyên đề Công đoàn TKV đã chia sẻ khó khăn, ghi nhận những cố gắng của đơn vị, đồng thời đề nghị Công đoàn các đơn vị cần quan tâm đến những nội dung cụ thể, đó là: Tham gia cùng Cơ quan chuyên môn, động viên NLĐ thực hiện các chỉ tiêu đề ra; Đăng ký đảm nhận các công trình việc khó để tháo gỡ khó khăn trong SXKD; Nắm bắt tình hình tư tưởng, chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh để ổn định tư tưởng NLĐ; giám sát chặt chẽ về định lượng, chất lượng bữa ăn cho NLĐ, đặc biệt khi thực hiện xã hội hóa công tác phục vụ ăn ca; Tích cực tham gia công tác quản lý, các chế độ chính sách đối với người lao động, làm tốt công tác đối thoại định kỳ; Tăng cường công tác tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng của đoàn viên CNLĐ khi thực hiện việc hợp nhất các đơn vị theo chủ trương của Tập đoàn.
 
Công tác nắm bắt tình hình SXKD, phong trào CNVCLĐ của các đơn vị trong Tập đoàn đã được Công đoàn TKV quan tâm, đưa vào Chương trình công tác toàn khóa với những việc làm cụ thể, thực tế trong thời gian qua đã cùng lãnh đạo Tập đoàn, chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị trong quá trình tổ chức SXKD và hoạt động phong trào, góp phần cùng hệ thống chính trị của Tập đoàn thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược đã đặt ra, xây dựng TKV phát triển bền vững./.
 
Ban Tuyên giáo Công đoàn TKV

Chia sẻ bài viết: