Công tác An toàn vệ sinh lao động

Huấn luyện công tác PCCC bước 1 và thực tập tình huống cháy nổ lần 2 năm 2019

Ngày đăng: 14/9/2019

Vừa qua, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức huấn luyện công tác PCCC bước 1 và thực tập tình huống cháy nổ lần 2 năm 2019 cho 94 CBCNV tại Nhà Văn hóa Công ty.

 
Nội dung huấn luyện gồm 5 phần: Thống kê tình hình cháy nổ trên thế giới và trong nước; một số vụ cháy, nổ nghiêm trọng trong nước và tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh; giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật quản lý Nhà nước về lĩnh vực PCCC; Những kiến thức cơ bản về PCCC; Một số chất chữa cháy và phương tiện chữa cháy tại chỗ. Chương trình do các cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Quảng Ninh giảng dạy và hướng dẫn thực tập tình huống cháy nổ.
 

 
Trong quá trình thực tập, tất cả CBCNV tham gia huấn luyện đều phải thực hành cách sử dụng các loại bình bột, bình khí chữa cháy, nắm rõ và thực hành cách xử lý đám cháy. Từ đó từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỹ năng thực hành và xử lý các tình huống cháy.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH, hàng năm Công ty Tuyển than Cửa Ông đều tổ chức huấn luyện và thực tập tình huống cháy nổ cho CBCNV Công ty, nhằm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả tổ chức thực hiện công tác PCCC. Trước đó, trong tháng 3/2019, Công ty đã tổ chức huấn luyện công tác PCCC bước 1 và thực tập tình huống cháy nổ lần 1 cho 94 CBCNV, để lực lượng chữa cháy cơ sở của Công ty thực hiện tổt chức năng, nhiệm vụ trong công tác PCCC, chủ động phòng ngừa, khắc phục những sơ hở, thiếu sót và hạn chế thấp nhất các nguyên nhân, nguy cơ tiềm ẩn, điều kiện dẫn đến cháy, nổ gây thiệt hại về người và tài sản. Đồng thời, trong tháng 4/2019, tất cả các đơn vị trong Công ty đã tổ chức huấn luyện cho CBCNV. Góp phần tạo môi trường làm việc, lao động an toàn, ổn định trong Công ty./.
Cẩm Thuý

Chia sẻ bài viết: