Tin Công đoàn TKV

Công đoàn TKV: Triển khai công tác tuyên giáo năm 2020

Ngày đăng: 2/1/2020

Ngày 02/01/2020, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Công đoàn TKV tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động Tuyên giáo năm 2019 – Triển khai niệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Minh - Phó Chủ tịch Công đoàn TKV chủ trì cuộc họp.

 
Đồng chí Nguyễn Quang Tê, Ủy viên BTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Công đoàn TKV báo cáo đánh giá kết quả công tác tuyên giáo, tình hình hoạt động Trang thông tin điện tử Công đoàn TKV năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo và hoạt động trang thông tin điện tử năm 2020; Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2019, các cấp công đoàn đã tăng cường công tác tuyên truyền, phản ánh không khí thi đua lao động sản xuất, nắm bắt tư tưởng người lao động, tuyên truyền những khó khăn, thuận lợi của đơn vị, Tập đoàn trong SXKD, tái cơ cấu, xã hội hóa, thu hút, giữ chân thợ lò, công tác chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; Triển khai các hình thức tuyên truyền mới theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn TKV; Các giải pháp nâng cao chất lượng tin, bài đăng tải trên Trang thông tin điện tử Công đoàn TKV để nội dung Trang thông tin điện tử ngày được đổi mới và được đông đảo CNVCLĐ quan tâm truy cập... Các ý kiến tham gia của các Ủy viên Ban Tuyên giáo đều thống nhất các nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền năm 2019, bổ sung 1 số nội dung nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2020.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Minh - Phó Chủ tịch Công đoàn TKV đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Công đoàn các đơn vị trong công tác tuyên truyền, góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD của các đơn vị và Tập đoàn trong năm 2019. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Công đoàn TKV đề nghị các đồng chí trong Ban Tuyên giáo Công đoàn TKV tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt quan tâm đến công tác viết tin, bài chuyên sâu về các lĩnh vực hoạt động công đoàn để tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử Công đoàn TKV nói riêng và trên các phương tiện truyền thông đại chúng nói chung góp phần hoàn thành nhiệm vụ SXKD của các đơn vị và Tập đoàn năm 2020./.
 
Ban Tuyên giáo Công đoàn TKV

Chia sẻ bài viết: